tmljur

CBS LAW

Troels Michael
Lilja
Lektor


Kontor: POR/18.B-1.115
Tel:
+4538153829
E-mail: tml.law@cbs.dk
Præsentation

Troels Liljas forskning er primært centreret om selskabsret og spænder fra personselskabsret over kapitalselskabsret til international selskabsret. Han har ligeledes interesse for juraen i et mere teoretisk perspektiv og forsker også inden for juridisk metode, særligt med interesse for domme som retskilde.

Primære forskningsområder
 • Selskabsret
 • Juridisk metode
 • Insolvensret

 

Administrative opgaver
 • Leder af ph.d.-skolen Doctoral School of Business and Management (BM)
 • Formand for BM-udvalget (ph.d.-skolen)
 • Bestyrelsesformand for JurForsk - Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram
 • Medlem af Rekrutterings- og Forfremmelsesudvalget, Juridisk Institut
 • Stedfortræder for institutlederen

 

Curriculum Vitae
Sociale medier
Links
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/tmljur
Kurser
 • Selskabsret, HA (jur.)
 • Personselskaber, Cand.merc.aud.
 • Personselskaber, Cand.merc.(jur.)
 • Kapitalselskaber, Cand.merc.(jur.)
 • Erhvervsret 1, Cand.merc.aud.
 • Erhvervsret 2, Cand.merc.aud.

 

 

Vejledning
 • Projekt 1 og 2
 • Bachelorprojekter
 • Kandidatafhandlinger
 • Ph.d.-vejledning

 

Andre undervisningsaktiviteter
 • European Company Law, Riga Graduate School of Law.
 • Selskabsret, JUC Erhvervsretligt Netværk
   
Udvalgte publikationer
 • Iværksætterselskaber, 2015.
 • Domsanalyse, Samfundslitteratur, 2012.
 • Filialbegrebet, DJØF, 2010.
 • En storm i et glas vand? Forældelse og resthæftelse i selskaber, Ugeskrift for Retsvæsen, 2011, s. 28-35.
 • Stor ståhej for ingenting Om stille selskaber og indre selskaber, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2008, s. 70-87.
 • Erhvervsstyrelsen som foged: Selskabslovens § 16, stk. 3, Ugeskrift for Retsvæsen, 2012, s. 429-435.
 • Erhvervsbeskatning, 2016.
Publications List
Publikationer sorteret efter:
2019
Christian Skovgaard Hansen (Redaktør) ; Troels Michael Lilja (Redaktør) / Erhvervsbeskatning : Med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen.
København : Djøf Forlag 2019, 716 s.
Antologi
Troels Michael Lilja; Christian Skovgaard Hansen / Indledning
I: Erhvervsbeskatning: Med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen. . red. /Christian Skovgaard Hansen; Troels Michael Lilja. København : Djøf Forlag 2019, s. 31-36
Bidrag til bog/antologi
Troels Michael Lilja / Personselskab : Selvstændigt skattesubjekt eller skattetransparent?.
I: Erhvervsbeskatning: Med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen. . red. /Christian Skovgaard Hansen; Troels Michael Lilja. København : Djøf Forlag 2019, s. 365-377
Bidrag til bog/antologi
Troels Michael Lilja / Personselskaber i en selskabsretlig kontekst
I: Erhvervsbeskatning: Med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen. . red. /Christian Skovgaard Hansen; Troels Michael Lilja. København : Djøf Forlag 2019, s. 279-319
Bidrag til bog/antologi
Troels Michael Lilja / Personselskaberne i anden retlig henseende
I: Erhvervsbeskatning: Med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen. . red. /Christian Skovgaard Hansen; Troels Michael Lilja. København : Djøf Forlag 2019, s. 321-339
Bidrag til bog/antologi
Troels Michael Lilja / Personselskabsdeltagelse
I: Erhvervsbeskatning: Med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen. . red. /Christian Skovgaard Hansen; Troels Michael Lilja. København : Djøf Forlag 2019, s. 341-363
Bidrag til bog/antologi
Troels Michael Lilja; Cecilie Elgaard Christensen; Malene Høj Hansen / Tyveri ved højlys dag : Majoritetsmisbrug i fåmandsselskaber.
I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, Vol. 21, Nr. 3, 2019, s. 52-75
Tidsskriftartikel > peer review
2018
Troels Michael Lilja; Peter Koerver Schmidt / Danish National Report
I: Corporate Tax Residence and Mobility. red. /Edoardo Traversa. : IBFD 2018, s. 235-264 (EATLP International Tax Series, Vol. 16)
Bidrag til bog/antologi
Troels Michael Lilja / Merger Fillings : (for så vidt angår de danske regler).
I: Key to Nordic Takeovers: An Overview of the Takeover Rules and Practice in the Nordic Region. . red. /Fredrik Lindqvist. Stockholm : Linklaters 2018, s. 71-88
Bidrag til bog/antologi > peer review
Troels Michael Lilja / Specific Tax Rules : (for så vidt angår de danske regler).
I: Key to Nordic Takeovers: An Overview of the Takeover Rules and Practice in the Nordic Region. . red. /Fredrik Lindqvist. Stockholm : Linklaters 2018, s. 79-90
Bidrag til bog/antologi > peer review
Flere resultater ...(i alt 49 )