pmhjur

CBS LAW

Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


E-mail: pmh.law@cbs.dk
Præsentation


 

Primære forskningsområder

Peter Møgelvang-Hansens forskningsinteresser ligger primært inden for områderne forbrugerret, kontraktret og tvangsfuldbyrdelse.

Administrative opgaver

Ingen administrative opgaver hos CBS LAW.

Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/pmhjur
Udvalgte publikationer
  • Købelovsudvikling – i dansk perspektiv. Den absolutte reklamationsfrist i forbrugerkøb Artikel i Svensk Juristtidning nr. 3/19 s. 255-271, 2019.
  • Kreditorforfølgning - Materiel foged-og konkursret, 8. udg., 2019 (medforfatter)
  • Markedsføringsretten, 3. udg. 2017 (medforfatter)
  • Anmeldelse af Susanne Karstoft: Forbrugeraftaleloven med kommentarer, Ugeskrift for Retsvæsen 2018 B.215-216.
Publications List
Publikationer sorteret efter:
2021
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-11-19 nr. 1642 om ændring af arbejdsløshedsforsikringsloven m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 4, 2021, s. 445-447
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-11-19 nr. 1714 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 4, 2021, s. 447-447
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-11-19 nr. 1715 om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 4, 2021, s. 447-447
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2198 om ændring af barselsudligningsloven
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 5, 2021, s. 671-673
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2200 om ændring af arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 5, 2021, s. 675-680
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2201 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsatslov m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 5, 2021, s. 680-683
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2202 om ændring af lov om social pension m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 5, 2021, s. 683-695
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2204 om ændring af barselsloven m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 5, 2021, s. 704-705
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2206 om ændring af lov Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 5, 2021, s. 706-708
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2217 om ændring af lov om forsøg med socialt frikort
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 5, 2021, s. 733-733
Tidsskriftartikel
Flere resultater ...(i alt 200 )