pmhjur

CBS LAW

Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


E-mail: pmh.law@cbs.dk
Præsentation


 

Primære forskningsområder

Peter Møgelvang-Hansens forskningsinteresser ligger primært inden for områderne forbrugerret, kontraktret og tvangsfuldbyrdelse.

Administrative opgaver

Ingen administrative opgaver hos CBS LAW.

Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/pmhjur
Udvalgte publikationer
  • Købelovsudvikling – i dansk perspektiv. Den absolutte reklamationsfrist i forbrugerkøb Artikel i Svensk Juristtidning nr. 3/19 s. 255-271, 2019.
  • Kreditorforfølgning - Materiel foged-og konkursret, 8. udg., 2019 (medforfatter)
  • Markedsføringsretten, 3. udg. 2017 (medforfatter)
  • Anmeldelse af Susanne Karstoft: Forbrugeraftaleloven med kommentarer, Ugeskrift for Retsvæsen 2018 B.215-216.
Publications List
Publikationer sorteret efter:
2022
Peter Møgelvang-Hansen; Jan Trzaskowski / Direkte markedsføring
I: Markedsføringsretten. red. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, s. 215-264
Bidrag til bog/antologi
Peter Møgelvang-Hansen / Kontraktretten i en markedsføringsretligt perspektiv
I: Markedsføringsretten. red. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, s. 497-513
Bidrag til bog/antologi
Peter Møgelvang-Hansen; Jakob Juul-Sandberg / Kreditorforfølgning : Materiel foged- og konkursret.
9.red.København : Karnov Group 2022, 544 s.
Bog
Peter Møgelvang-Hansen (Forfatter) ; Thomas Riis (Forfatter) ; Jan Trzaskowski (Forfatter) / Markedsføringsretten
København : Ex Tuto Publishing 2022, 795 s.
Antologi
Peter Møgelvang-Hansen; Jan Trzaskowski / Produktspecifik regulering
I: Markedsføringsretten. red. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, s. 393-450
Bidrag til bog/antologi
Peter Møgelvang-Hansen / Reguleringsmetoder, generalklausuler og retshåndhævelse
I: Markedsføringsretten. red. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, s. 49-90
Bidrag til bog/antologi
Peter Møgelvang-Hansen / Vildledende og aggressiv markedsføring
I: Markedsføringsretten. red. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, s. 91-138
Bidrag til bog/antologi
2021
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-11-19 nr. 1642 om ændring af arbejdsløshedsforsikringsloven m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 4, 2021, s. 445-447
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-11-19 nr. 1714 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 4, 2021, s. 447-447
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-11-19 nr. 1715 om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 4, 2021, s. 447-447
Tidsskriftartikel
Flere resultater ...(i alt 200 )