pmhjur

CBS LAW

Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


Kontor: SOL/C5.19
Tel:
+4538152629
E-mail: pmh.law@cbs.dk
Præsentation

De senere år har Peter Møgelvang-Hansens forskningsinteresse i første række samlet sig om den europæiske kontraktret, udarbejdelse af en Restatement on Nordic Contract Law samt tværfaglige forskningsprojekter, navnlig FairSpeak projektet på CBS om kommunikation mellem fødevareemballage og forbrugere, se nærmere på www.fairspeak.org.

 

Primære forskningsområder
 • Kontraktret
 • Forbrugerret
 • Tvangsfuldbyrdelsesret
Administrative opgaver
 • Fagansvar, Videregående obligationsret, Cand.merc.(jur.)
 • Fagansvar, Videregående insolvensret, Cand.merc.(jur.)
 • Fagansvar, Videregående kontraktret og kontraktøkonomi, Cand.merc.(jur.)
 • Fagansvar, Erstatning og forsikring, Cand.merc.(jur.)
Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/pmhjur
Kurser
 • Videregående kontraktret og kontraktøkonomi, Cand.merc.(jur.)
 • Erstatning og forsikring, Cand.merc.(jur.)
 • Videregående obligationsret, Cand.merc.(jur.)
Vejledning
 • Kandidatafhandlinger
 • Ph.d.-vejledning
 • Adjunktvejledning
Udvalgte publikationer
 • Fogedsager, 5. udg.
  Karnov Group, København, 2015, 938 s. Sammen med Michael Kistrup og Lars Lindencrone Petersen.
   
 • Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces
  Karnov Group, København 2015, 468 s. Sammen med Clement Salung Petersen og Thomas Riis.
   
 • Fair snak på fødevareemballager
  Ex Tuto Publishing, 2015, 175 s. Sammen med Jesper Clement, Viktor Smith & Henrik Selsøe Sørensen.
   
 • Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv, 13. udg.
  Handelshøjskolens Forlag, København, 2014, 576 s. Sammen med Børge Dahl og Thomas Riis.
   
 • Commercial and Economic Law in Denmark
  Wolters Kluwer and DJØF Publishing, 2013, 237 p.  (Redaktør)
   
 • Kreditorforfølgning - Materiel foged- og konkursret, 7. udg.
  Karnov Group, 2013, 462 s. Sammen med Bo von Eyben.
   
 • Betænkninger og andet lovforberedende arbejde
  s. 449-467 i Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, 2013
   
 • Material Distortion of Economic Behaviour and Everyday Decision Quality
  Journal of Consumer Policy, 2013, pp. 389-402, DOI 10.1007/s10603-013-9228-y. Sammen med Kerstin Gidlöf et al.
   
 • Consumer understanding of food labels: toward a generic tool for identifying the average consumer.
  The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research (2013) s. 1-15.
  Sammen med Henrik Selsøe Sørensen et al.
  http://www.tandfonline.com/eprint/ujcMN4qWE2MKaQiStN8F/full
   
 • Prescription (CESL Chapter 18)
  I: Reiner Schulze (ed.): Common European Sales Law (CESL). Commentary. C.H. Beck.
  Hart. Nomos. Baden-Baden 2012, pp 722-742.
   
 • Markedsføringsretten, 2. udg.
  ExTuto Publishing, København 2011, 682 s. (+ bilag og registre). Sammen med Thomas Riis & Jan Trzaskowski.
  http://www.markedsforingsretten.dk./
   
 • The Nordic Tradition: Application of Boilerplate Clauses under Danish Law
  pp 233-253 in Giuditta Cordero-Moss (ed.) Boilerplate Clauses : International Commercial Contracts and the Applicable Law, New York: Cambridge University Press, 2011.
   
 • New Rules on Consumer Sales. An empirical study
  CBS Law Studies, no. 2006-004,  61p.  Co-authors Henrik Lando et al. 
  http://ir.lib.cbs.dk/paper/ISBN/8791759056

 

Publications List
Publikationer sorteret efter:
2018
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2017-12-19 nr. 1540 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 9-10, 2018, s. 967
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2017-12-19 nr. 1541 om ændring af lov om sygedagpenge
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 9-10, 2018, s. 967-968
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2017-12-19 nr. 1543 om ændring af lov om arbejdsmiljø
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 9-10, 2018, s. 972-974
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2017-12-19 nr. 1544 om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 9-10, 2018, s. 974-975
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2017-12-19 nr. 1564 om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 9-10, 2018, s. 1032-1033
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2017-12-19 nr. 1568 om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 9-10, 2018, s. 1036-1038
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2017-12-26 nr. 1678 om ændring af lov om en rejsegarantifond
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 3-4, 2018, s. 146-152
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2017-12-26 nr. 1692 om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 9-10, 2018, s. 1126-1127
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2018-01-30 nr. 59 om ændring af barselsloven
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 1-2, 2018, s. 42-43
Tidsskriftartikel
Flere resultater ...(i alt 200 )