pmhjur

CBS LAW

Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


E-mail: pmh.law@cbs.dk
Præsentation


 

Primære forskningsområder

Peter Møgelvang-Hansens forskningsinteresser ligger primært inden for områderne forbrugerret, kontraktret og tvangsfuldbyrdelse.

Administrative opgaver

Ingen administrative opgaver hos CBS LAW.

Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/pmhjur
Udvalgte publikationer
  • Købelovsudvikling – i dansk perspektiv. Den absolutte reklamationsfrist i forbrugerkøb Artikel i Svensk Juristtidning nr. 3/19 s. 255-271, 2019.
  • Kreditorforfølgning - Materiel foged-og konkursret, 8. udg., 2019 (medforfatter)
  • Markedsføringsretten, 3. udg. 2017 (medforfatter)
  • Anmeldelse af Susanne Karstoft: Forbrugeraftaleloven med kommentarer, Ugeskrift for Retsvæsen 2018 B.215-216.
Publications List
Publikationer sorteret efter:
2020
Peter Møgelvang-Hansen / Betænkninger og andet lovforberedende arbejde
I: Skriftlig jura: Den juridiske fremstilling. . red. /Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2020, s. 373-393
Bidrag til bog/antologi > peer review
Børge Dahl; Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis / Erhvervsjura : I et markedsøkonomisk perspektiv.
15.red.København : Handelshøjskolens Forlag 2020, 565 s.
Bog
Michael Kistrup; Lars Lindencrone Petersen; Peter Møgelvang-Hansen / Fogedsager
6.red.København : Karnov Group 2020, 897 s.
Bog
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1420 om ændring af social pensionslov m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, Nr. 6, 2020, s. 727-730
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1423 om ændring af lov om scenekunst
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, Nr. 6, 2020, s. 735-736
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1555 om ændring af sygedagpengeloven
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, Nr. 6, 2020, s. 775-776
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1556 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, Nr. 6, 2020, s. 776-777
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1557 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, Nr. 6, 2020, s. 777-780
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1558 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, Nr. 5, 2020, s. 780-793
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1559 om ændring af social pensionslov m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, Nr. 6, 2020, s. 793-799
Tidsskriftartikel
Flere resultater ...(i alt 200 )