pmhjur

CBS LAW

Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


Kontor: SOL/C5.19
Tel:
+4538152629
E-mail: pmh.law@cbs.dk
Præsentation

De senere år har Peter Møgelvang-Hansens forskningsinteresse i første række samlet sig om den europæiske kontraktret, udarbejdelse af en Restatement on Nordic Contract Law samt tværfaglige forskningsprojekter, navnlig FairSpeak projektet på CBS om kommunikation mellem fødevareemballage og forbrugere, se nærmere på www.fairspeak.org.

 

Primære forskningsområder
 • Kontraktret
 • Forbrugerret
 • Tvangsfuldbyrdelsesret
Administrative opgaver
 • Fagansvar, Videregående obligationsret, Cand.merc.(jur.)
 • Fagansvar, Videregående insolvensret, Cand.merc.(jur.)
 • Fagansvar, Videregående kontraktret og kontraktøkonomi, Cand.merc.(jur.)
 • Fagansvar, Erstatning og forsikring, Cand.merc.(jur.)
Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/pmhjur
Kurser
 • Videregående kontraktret og kontraktøkonomi, Cand.merc.(jur.)
 • Erstatning og forsikring, Cand.merc.(jur.)
 • Videregående obligationsret, Cand.merc.(jur.)
Vejledning
 • Kandidatafhandlinger
 • Ph.d.-vejledning
 • Adjunktvejledning
Udvalgte publikationer
 • Fogedsager, 5. udg.
  Karnov Group, København, 2015, 938 s. Sammen med Michael Kistrup og Lars Lindencrone Petersen.
   
 • Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces
  Karnov Group, København 2015, 468 s. Sammen med Clement Salung Petersen og Thomas Riis.
   
 • Fair snak på fødevareemballager
  Ex Tuto Publishing, 2015, 175 s. Sammen med Jesper Clement, Viktor Smith & Henrik Selsøe Sørensen.
   
 • Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv, 13. udg.
  Handelshøjskolens Forlag, København, 2014, 576 s. Sammen med Børge Dahl og Thomas Riis.
   
 • Commercial and Economic Law in Denmark
  Wolters Kluwer and DJØF Publishing, 2013, 237 p.  (Redaktør)
   
 • Kreditorforfølgning - Materiel foged- og konkursret, 7. udg.
  Karnov Group, 2013, 462 s. Sammen med Bo von Eyben.
   
 • Betænkninger og andet lovforberedende arbejde
  s. 449-467 i Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, 2013
   
 • Material Distortion of Economic Behaviour and Everyday Decision Quality
  Journal of Consumer Policy, 2013, pp. 389-402, DOI 10.1007/s10603-013-9228-y. Sammen med Kerstin Gidlöf et al.
   
 • Consumer understanding of food labels: toward a generic tool for identifying the average consumer.
  The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research (2013) s. 1-15.
  Sammen med Henrik Selsøe Sørensen et al.
  http://www.tandfonline.com/eprint/ujcMN4qWE2MKaQiStN8F/full
   
 • Prescription (CESL Chapter 18)
  I: Reiner Schulze (ed.): Common European Sales Law (CESL). Commentary. C.H. Beck.
  Hart. Nomos. Baden-Baden 2012, pp 722-742.
   
 • Markedsføringsretten, 2. udg.
  ExTuto Publishing, København 2011, 682 s. (+ bilag og registre). Sammen med Thomas Riis & Jan Trzaskowski.
  http://www.markedsforingsretten.dk./
   
 • The Nordic Tradition: Application of Boilerplate Clauses under Danish Law
  pp 233-253 in Giuditta Cordero-Moss (ed.) Boilerplate Clauses : International Commercial Contracts and the Applicable Law, New York: Cambridge University Press, 2011.
   
 • New Rules on Consumer Sales. An empirical study
  CBS Law Studies, no. 2006-004,  61p.  Co-authors Henrik Lando et al. 
  http://ir.lib.cbs.dk/paper/ISBN/8791759056

 

Publications List
Publikationer sorteret efter:
2017
Peter Møgelvang-Hansen; Jane Bolander; Hans Viggo Godsk Pedersen; Nis Jul Clausen; Andrej Savin; Søren Friis Hansen; Jan Trzaskowski; Marie-Louise Holle; Christina D. Tvarnø; Bent Ole Gram Mortensen; Grith Skovgaard Ølykke; Kim Østergaard / Commercial and Economic Law in Denmark
2.red.Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer 2017, 230 s.
Bog > peer review
Peter Møgelvang-Hansen; Jan Trzaskowski / Direkte markedsføring
I: Markedsføringsretten. red. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2017, s. 439-476
Bidrag til bog/antologi
Børge Dahl; Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis / Erhvervsjura : I et markedsøkonomisk perspektiv.
14.red.København : Handelshøjskolens Forlag 2017, 579 s.
Bog
Lennart Lynge Andersen; Peter Møgelvang-Hansen; Anders Ørgaard / Gældsbrevsloven : Med kommentarer.
3.red.København : Karnov Group 2017, 274 s.
Bog
Peter Møgelvang-Hansen / Kontraktretten i et markedsføringsretligt perspektiv
I: Markedsføringsretten. red. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2017, s. 477-492
Bidrag til bog/antologi
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2016-12-27 nr. 1716 om de gymnasiale uddannelser
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 3-4, 2017, s. 93-107
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2016-12-27 nr. 1746 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 1-2, 2017, s. 17-24
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2017-02-20 nr. 173 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 1-2, 2017, s. 40-41
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2017-03-15 nr. 237 om ændring af social servicelov
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 3-4, 2017, s. 137
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2017-03-29 nr. 287 om midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 3-4, 2017, s. 138-143
Tidsskriftartikel
Flere resultater ...(i alt 200 )