pmhjur

CBS LAW

Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


Kontor: POR/18.B-1.
Tel:
+4538152629
E-mail: pmh.law@cbs.dk
Præsentation


 

Primære forskningsområder

Peter Møgelvang-Hansens forskningsinteresser ligger primært inden for områderne forbrugerret, kontraktret og tvangsfuldbyrdelse.

Administrative opgaver

Ingen administrative opgaver hos CBS LAW.

Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/pmhjur
Udvalgte publikationer
  • Købelovsudvikling – i dansk perspektiv. Den absolutte reklamationsfrist i forbrugerkøb Artikel i Svensk Juristtidning nr. 3/19 s. 255-271, 2019.
  • Kreditorforfølgning - Materiel foged-og konkursret, 8. udg., 2019 (medforfatter)
  • Markedsføringsretten, 3. udg. 2017 (medforfatter)
  • Anmeldelse af Susanne Karstoft: Forbrugeraftaleloven med kommentarer, Ugeskrift for Retsvæsen 2018 B.215-216.
Publications List
Publikationer sorteret efter:
2020
Peter Møgelvang-Hansen / Betænkninger og andet lovforberedende arbejde
I: Skriftlig jura: Den juridiske fremstilling. . red. /Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2020, s. 373-393
Bidrag til bog/antologi > peer review
Børge Dahl; Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis / Erhvervsjura : I et markedsøkonomisk perspektiv.
15.red.København : Handelshøjskolens Forlag 2020, 565 s.
Bog
2019
Peter Møgelvang-Hansen; Jane Bolander; Jesper Lau Hansen; Søren Friis Hansen; Marie-Louise Holle; Camilla Hørby Jensen; Bent Ole Gram Mortensen; Sandie Nøhr Nielsen; Hans Viggo Godsk Pedersen; Andrej Savin; Jan Trzaskowski; Christina D. Tvarnø; Grith Skovgaard Ølykke; Kim Østergaard / Commercial and Economic Law in Denmark
Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer 2019, 237 s. (International Encyclopaedia of Laws. Commercial and Economic Law)
Bog > peer review
Johan Bärlund; Peter Møgelvang-Hansen / Contracting with a Social Dimension
I: Nordic Law in European Context. red. /Pia Letto-Vanamo; Ditlev Tamm; Bent Ole Gram Mortensen. Cham : Springer 2019, s. 115-133 (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Vol. 73)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Peter Møgelvang-Hansen; Jakob Juul-Sandberg / Kreditorforfølgning : Materiel foged- og konkursret.
8.red.København : Karnov Group 2019, 459 s.
Bog
Peter Møgelvang-Hansen / Købelovsudvikling - i dansk perspektiv : Den absolutte reklamationsfrist i forbrugerkøb.
I: Svensk Juristtidning, Vol. 104, Nr. 3, 2019, s. 255-271
Tidsskriftartikel > peer review
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-02-27 nr. 175 om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 1-2, 2019, s. 60-61
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-03-26 nr. 277 om ændring af lov om folkeskolen m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 4, 2019, s. 428-430
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-03-26 nr. 278 om lov om folkeskolen m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 4, 2019, s. 430-432
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-03-26 nr. 279 om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 1-2, 2019, s. 86-87
Tidsskriftartikel
Flere resultater ...(i alt 200 )