pmhjur

CBS LAW

Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


Kontor: POR/18.B-1.
Tel:
+4538152629
E-mail: pmh.law@cbs.dk
Præsentation

De senere år har Peter Møgelvang-Hansens forskningsinteresse i første række samlet sig om den europæiske kontraktret, udarbejdelse af en Restatement on Nordic Contract Law samt tværfaglige forskningsprojekter, navnlig FairSpeak projektet på CBS om kommunikation mellem fødevareemballage og forbrugere, se nærmere på www.fairspeak.org.

 

Primære forskningsområder
 • Kontraktret
 • Forbrugerret
 • Tvangsfuldbyrdelsesret
Administrative opgaver
 • Fagansvar, Videregående obligationsret, Cand.merc.(jur.)
 • Fagansvar, Videregående insolvensret, Cand.merc.(jur.)
 • Fagansvar, Videregående kontraktret og kontraktøkonomi, Cand.merc.(jur.)
 • Fagansvar, Erstatning og forsikring, Cand.merc.(jur.)
Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/pmhjur
Kurser
 • Videregående kontraktret og kontraktøkonomi, Cand.merc.(jur.)
 • Erstatning og forsikring, Cand.merc.(jur.)
 • Videregående obligationsret, Cand.merc.(jur.)
Vejledning
 • Kandidatafhandlinger
 • Ph.d.-vejledning
 • Adjunktvejledning
Udvalgte publikationer
 • Fogedsager, 5. udg.
  Karnov Group, København, 2015, 938 s. Sammen med Michael Kistrup og Lars Lindencrone Petersen.
   
 • Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces
  Karnov Group, København 2015, 468 s. Sammen med Clement Salung Petersen og Thomas Riis.
   
 • Fair snak på fødevareemballager
  Ex Tuto Publishing, 2015, 175 s. Sammen med Jesper Clement, Viktor Smith & Henrik Selsøe Sørensen.
   
 • Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv, 13. udg.
  Handelshøjskolens Forlag, København, 2014, 576 s. Sammen med Børge Dahl og Thomas Riis.
   
 • Commercial and Economic Law in Denmark
  Wolters Kluwer and DJØF Publishing, 2013, 237 p.  (Redaktør)
   
 • Kreditorforfølgning - Materiel foged- og konkursret, 7. udg.
  Karnov Group, 2013, 462 s. Sammen med Bo von Eyben.
   
 • Betænkninger og andet lovforberedende arbejde
  s. 449-467 i Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, 2013
   
 • Material Distortion of Economic Behaviour and Everyday Decision Quality
  Journal of Consumer Policy, 2013, pp. 389-402, DOI 10.1007/s10603-013-9228-y. Sammen med Kerstin Gidlöf et al.
   
 • Consumer understanding of food labels: toward a generic tool for identifying the average consumer.
  The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research (2013) s. 1-15.
  Sammen med Henrik Selsøe Sørensen et al.
  http://www.tandfonline.com/eprint/ujcMN4qWE2MKaQiStN8F/full
   
 • Prescription (CESL Chapter 18)
  I: Reiner Schulze (ed.): Common European Sales Law (CESL). Commentary. C.H. Beck.
  Hart. Nomos. Baden-Baden 2012, pp 722-742.
   
 • Markedsføringsretten, 2. udg.
  ExTuto Publishing, København 2011, 682 s. (+ bilag og registre). Sammen med Thomas Riis & Jan Trzaskowski.
  http://www.markedsforingsretten.dk./
   
 • The Nordic Tradition: Application of Boilerplate Clauses under Danish Law
  pp 233-253 in Giuditta Cordero-Moss (ed.) Boilerplate Clauses : International Commercial Contracts and the Applicable Law, New York: Cambridge University Press, 2011.
   
 • New Rules on Consumer Sales. An empirical study
  CBS Law Studies, no. 2006-004,  61p.  Co-authors Henrik Lando et al. 
  http://ir.lib.cbs.dk/paper/ISBN/8791759056

 

Publications List
Publikationer sorteret efter:
2019
Peter Møgelvang-Hansen; Jane Bolander; Jesper Lau Hansen; Søren Friis Hansen; Marie-Louise Holle; Camilla Hørby Jensen; Bent Ole Gram Mortensen; Sandie Nøhr Nielsen; Hans Viggo Godsk Pedersen; Andrej Savin; Jan Trzaskowski; Christina D. Tvarnø; Grith Skovgaard Ølykke; Kim Østergaard / Commercial and Economic Law in Denmark
Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer 2019, 237 s. (International Encyclopaedia of Laws. Commercial and Economic Law)
Bog > peer review
Johan Bärlund; Peter Møgelvang-Hansen / Contracting with a Social Dimension
I: Nordic Law in European Context. red. /Pia Letto-Vanamo; Ditlev Tamm; Bent Ole Gram Mortensen. Cham : Springer 2019, s. 115-133 (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Vol. 73)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Peter Møgelvang-Hansen; Jakob Juul-Sandberg / Kreditorforfølgning : Materiel foged- og konkursret.
8.red.København : Karnov Group 2019, 459 s.
Bog
Peter Møgelvang-Hansen / Købelovsudvikling - i dansk perspektiv : Den absolutte reklamationsfrist i forbrugerkøb.
I: Svensk Juristtidning, Vol. 104, Nr. 3, 2019, s. 255-271
Tidsskriftartikel > peer review
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-02-27 nr. 175 om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 1-2, 2019, s. 60-61
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-03-26 nr. 277 om ændring af lov om folkeskolen m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 4, 2019, s. 428-430
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-03-26 nr. 278 om lov om folkeskolen m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 4, 2019, s. 430-432
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-03-26 nr. 279 om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 1-2, 2019, s. 86-87
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-04-02 nr. 339 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension m.f.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 4, 2019, s. 484-492
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-04-29 nr. 464 om ændring af SU-loven
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 1-2, 2019, s. 186
Tidsskriftartikel
Flere resultater ...(i alt 200 )