pmhjur

CBS LAW

Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


Kontor: POR/18.B-1.
Tel:
+4538152629
E-mail: pmh.law@cbs.dk
Præsentation

De senere år har Peter Møgelvang-Hansens forskningsinteresse i første række samlet sig om den europæiske kontraktret, udarbejdelse af en Restatement on Nordic Contract Law samt tværfaglige forskningsprojekter, navnlig FairSpeak projektet på CBS om kommunikation mellem fødevareemballage og forbrugere, se nærmere på www.fairspeak.org.

 

Primære forskningsområder
 • Kontraktret
 • Forbrugerret
 • Tvangsfuldbyrdelsesret
Administrative opgaver
 • Fagansvar, Videregående obligationsret, Cand.merc.(jur.)
 • Fagansvar, Videregående insolvensret, Cand.merc.(jur.)
 • Fagansvar, Videregående kontraktret og kontraktøkonomi, Cand.merc.(jur.)
 • Fagansvar, Erstatning og forsikring, Cand.merc.(jur.)
Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/pmhjur
Kurser
 • Videregående kontraktret og kontraktøkonomi, Cand.merc.(jur.)
 • Erstatning og forsikring, Cand.merc.(jur.)
 • Videregående obligationsret, Cand.merc.(jur.)
Vejledning
 • Kandidatafhandlinger
 • Ph.d.-vejledning
 • Adjunktvejledning
Udvalgte publikationer
 • Fogedsager, 5. udg.
  Karnov Group, København, 2015, 938 s. Sammen med Michael Kistrup og Lars Lindencrone Petersen.
   
 • Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces
  Karnov Group, København 2015, 468 s. Sammen med Clement Salung Petersen og Thomas Riis.
   
 • Fair snak på fødevareemballager
  Ex Tuto Publishing, 2015, 175 s. Sammen med Jesper Clement, Viktor Smith & Henrik Selsøe Sørensen.
   
 • Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv, 13. udg.
  Handelshøjskolens Forlag, København, 2014, 576 s. Sammen med Børge Dahl og Thomas Riis.
   
 • Commercial and Economic Law in Denmark
  Wolters Kluwer and DJØF Publishing, 2013, 237 p.  (Redaktør)
   
 • Kreditorforfølgning - Materiel foged- og konkursret, 7. udg.
  Karnov Group, 2013, 462 s. Sammen med Bo von Eyben.
   
 • Betænkninger og andet lovforberedende arbejde
  s. 449-467 i Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, 2013
   
 • Material Distortion of Economic Behaviour and Everyday Decision Quality
  Journal of Consumer Policy, 2013, pp. 389-402, DOI 10.1007/s10603-013-9228-y. Sammen med Kerstin Gidlöf et al.
   
 • Consumer understanding of food labels: toward a generic tool for identifying the average consumer.
  The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research (2013) s. 1-15.
  Sammen med Henrik Selsøe Sørensen et al.
  http://www.tandfonline.com/eprint/ujcMN4qWE2MKaQiStN8F/full
   
 • Prescription (CESL Chapter 18)
  I: Reiner Schulze (ed.): Common European Sales Law (CESL). Commentary. C.H. Beck.
  Hart. Nomos. Baden-Baden 2012, pp 722-742.
   
 • Markedsføringsretten, 2. udg.
  ExTuto Publishing, København 2011, 682 s. (+ bilag og registre). Sammen med Thomas Riis & Jan Trzaskowski.
  http://www.markedsforingsretten.dk./
   
 • The Nordic Tradition: Application of Boilerplate Clauses under Danish Law
  pp 233-253 in Giuditta Cordero-Moss (ed.) Boilerplate Clauses : International Commercial Contracts and the Applicable Law, New York: Cambridge University Press, 2011.
   
 • New Rules on Consumer Sales. An empirical study
  CBS Law Studies, no. 2006-004,  61p.  Co-authors Henrik Lando et al. 
  http://ir.lib.cbs.dk/paper/ISBN/8791759056

 

Publications List
Publikationer sorteret efter:
2009
Viktor Smith; Mette Ohm Søndergaard; Jesper Clement; Peter Møgelvang-Hansen; Henrik Selsøe Sørensen; Gorm Gabrielsen / Fair Speak : Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked.
København : Ex Tuto Publishing 2009, 191 s.
Bog > peer review
Peter Møgelvang-Hansen / Report from Oslo Workshops on Consumer Contracts : Product Liability and Consumer Sales Law.
I: European Business Law Review, Vol. 20, Nr. 1, 2009, s. 226-232
Tidsskriftartikel > peer review
2008
Peter Møgelvang-Hansen / Evaluation of the effectiveness and efficency of collective redress mechanisms in the European Union : Country report Denmark.
I: Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanisms in the European UnionBerlin : Civic Consulting 2008
Bidrag til rapport
Peter Møgelvang-Hansen / Kommentarer til ny lovgivning på beskæftigelses- forsknings- og uddannelsesområdet mv.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 6, 2008, s. 389-399, 401-403, 409-413, 447-448, 515-519, 522-526
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Kommentarer til nye love på arbejdsmarkeds- uddannelses-, forsknings- og kulturområdet
I: Karnovs Lovsamling, Nr. 10, gult hæfte, 2008, s. 719-720, 740-748, 799-802, 820-823
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Kommentarer til nye love på beskæftigelsesområdet
I: Karnovs Lovsamling, Vol. Gult hæfte, Nr. 1, 2008, s. 76, 88, 105-106
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Kommentarer til nye love på uddannelses- og beskæftigelsesområdet
I: Karnovs Lovsamling, Vol. Gult Hæfte, Nr. 2-3, 2008, s. 123-133, 135-139, 153, 187
Tidsskriftartikel
2007
Søren Sandfeld Jakobsen; Peter Møgelvang-Hansen (et. al.) / Contract 1 : Pre-contractual Obligations, Conclusions of Contract, Unfair Terms.
München : Selliers. European Law Publishers 2007, 280 s.
Bog
Peter Møgelvang-Hansen / Finansaftalelov : Perspektiver for Norden og EU.
København : Nordic Council of Ministers 2007, 112 s. (TemaNord, Nr. 2007:510)
Rapport
Lennart Lynge Andersen; Peter Møgelvang-Hansen; Anders Ørgaard / Gældsbrevsloven : Med kommentarer.
2.red.København : Karnov Group 2007, 275 s.
Bog
Flere resultater ...(i alt 169 )