mrlaw

CBS LAW

Maria Elisabeth Reimer
Rasmussen
Erhvervs-ph.d.
E-mail:
mr.law@cbs.dk

MRLAW
Præsentation

Maria Elisabeth Reimer Rasmussen arbejder på en PhD, der sigter på at fastlægge gældende ret i Danmark vedrørende seksuel chikane på arbejdsmarkedet, herunder afklare hvor retstilstanden er uklar og hvor reguleringen ikke anvendes som tilsigtet. Dernæst vil projektet analysere, hvorvidt retstilstanden er i overensstemmelse med det EU-retlige forbud mod seksuel chikane på arbejdsmarkedet, herunder i hvilken udstrækning nationale domstole og nævn er forpligtet til at anvende det EU-retlige forbud.