molaw

CBS LAW

Mark
Ørberg
Adjunkt


Kontor: POR/18.B-1.147
Tel:
+4538152633
E-mail: mo.law@cbs.dk
Mark Ørberg
Præsentation

Mark Ørberg forsker primært i selskabs-, fonds- og erhvervsret i spændingsfeltet mellem privatret og offentlig ret. Forskningen tager ofte afsæt i offentlige indgreb i den private ejendomsret og frihed til at lede og drive virksomhed, hvor forfatnings- og erhvervsforvaltningsretlige synspunkter om lovfortolkning i almindelighed har stor betydning. Marks ph.d.-afhandling “Fondsretten og den levende vedtægt” omhandler navnlig de erhvervsretlige aspekter af fondsretten i Danmark med fokus på fondenes rammevilkår, fortolkning af fondsvedtægter, ændring af fondsvedtægter og endelig fondsmyndighedernes kontrol og samspil med fondsledelserne. Afhandlingen er udgivet på Djøf Forlag i juni 2022.

Marks igangværende projekter:

Et igangværende forskningsprojekt har fokus på erhvervsdrivende fondes formål og langsigtede ejerskab af virksomheder, f.eks. i forhold tilpasning af fondsformålet ved ændrede forhold siden oprettelsen. I den forbindelse analyseres et stort antal vedtægtsændringer foretaget i en række danske fonde siden 1980. Et andet projekt har fokus på lovfortolkning og forholdet mellem lovgivende magt, udøvende magt og dømmende magt med inspiration fra norsk, svensk og amerikansk ret. Mark har siden 2018 undervist i erhvervsret, selskabsret, forvaltningsret og en række formueretlige fag på CBS.

Primære forskningsområder
  • Fondsret / Selskabsret
  • Formueret
  • Forfatningsret
  • Erhvervsforvaltningsret
  • Lovfortolkning
Administrative opgaver

Vejledning i:

Erstatningsretlige, fondsretlige og erhvervsforvaltningsretlige emner.

Sociale medier
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/molaw
Kurser
  • Personselskabsret
  • Erhvervsret
  • Forvaltningsret
  • Selskabsret
Publikationer sorteret efter:
2022
Mark Ørberg / Ekspropriation af fondes ejendom med eller uden ekspropriationsretlig erstatning
I: Ugeskrift for Retsvæsen, Vol. 156, Nr. 33, 2022, s. 243-249
Tidsskriftartikel
Mark Ørberg / Fondsretten og den levende vedtægt : Fortolkning og ændring af fondsformålet.
Frederiksberg : Copenhagen Business School [Phd] 2022, 337 s. (PhD Series, Nr. 15.2022)
Ph.d.-afhandling
Mark Ørberg / Fondsretten og den levende vedtægt : Fortolkning og ændring af fondsformålet.
København : Djøf Forlag 2022, 387 s.
Bog
2020
Mark Ørberg; Troels Michael Lilja / 2020 Legal Environment for Philanthropy in Europe : Country Profile Denmark.
Brussels : Philanthropy Advocacy 2020, 26 s.
Rapport > peer review
Mark Ørberg; Peter Koerver Schmidt / The Principle of Legality in the Context of Danish Tax Law
I: Noções gerais e limitações formais ao poder de tributar. red. /Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho; Julio Homem de Siqueira. Brazil : Belo Horizonte 2020, s. 385-400
Bidrag til bog/antologi > peer review