mojur

CBS LAW

Mark
Ørberg
Ph.d.-stipendiat


Kontor: POR/18.B-1.147
Tel:
+4538152633
E-mail: mo.law@cbs.dk
Dummy profile picture
Præsentation

Mark Ørberg arbejder på en ph.d.-afhandling om ikke-erhvervsdrivende fonde. Afhandlingen har fokus på fondsretlige grundsætninger samt lovfæstede regler og praksis vedrørende fondes formål, ledelse og kapital.”
 

Primære forskningsområder
  • Fondsret
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/mojur
Kurser
  • Personselskabsret
  • Erhvervsret
  • Forvaltningsret
  • Selskabsret
Bibeskæftigelse
  • Boston Consulting Group. Consulting services (2019-2020)
  • Boston Consulting Group. Konsulentydelser (2019-2020)