lfkjur

CBS LAW

Louise Fjord
Kjærsgaard
Ph.d.-stipendiat


Kontor: POR/18.B-1.147
Tel:
+4538152681
E-mail: lfk.law@cbs.dk
Louise
Præsentation

Louise Fjord Kjærsgaard arbejder på en ph.d.-afhandling om betalinger for cloud computing, blockchain teknologi og 3D printning. Afhandlingen har fokus på fordelingen af beskatningsretten til betalingerne i internationale transaktioner. Nærmere bestemt søger afhandlingen at undersøge, hvordan betalingerne skal kvalificeres samt om der kan statueres fast driftssted efter OECDs Modeloverenskomst for multinationale selskaber.

Primære forskningsområder
  • Selskabsskatteret
  • International skatteret
  • De skattemæssige udfordringer ved den digitale økonomi
Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/lfkjur
Kurser
  • Selskabsskatteret, Cand.merc.aud.
  • Skatteret 1 og 2, Cand.merc.aud.
  • Skatteret, HA(jur.)
Vejledning
  • Kandidatafhandlinger
Udvalgte publikationer

2018


2017

  • Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner, Co-author: Jakob Bundgaard, TfS, 2017, 50, Karnov Group (4 pages).
  • “Kommentarer til den første afgørelse om den danske omgåelsesklausul”, Co-authors: Jakob Bundgaard and Lars Bo Aarup, Skat Udland 2017, 228 (7 pages)


2016

  • “Kvalifikation af betalinger for cloud computing efter OECD’s modeloverenskomst”, Co-auther: Jolande Lærke Jørnsgård, SKAT Udland 2016/11 (12 pages)
Publikationer sorteret efter:
2019
Louise Fjord Kjærsgaard / Allocation of the Taxing Right to Payments for Cloud Computing-as-a-service
I: World Tax Journal, Vol. 11, Nr. 3, 6.8.2019
Tidsskriftartikel > peer review
Jakob Bundgaard; Louise Fjord Kjærsgaard; Michael Tell / Status på omgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 : Ved overgangen til Skatteundgåelsesdirektivets GAAR.
I: Skat Udland, Nr. 10, 2019, s. 944-953
Tidsskriftartikel
Louise Fjord Kjærsgaard; Autilia Arfwidsson / Taxation of Cryptocurrencies from the Danish and Swedish Perspectives
I: Intertax, Vol. 47, Nr. 6/7, 2019, s. 620-634
Tidsskriftartikel > peer review
2018
Louise Fjord Kjærsgaard; Peter Koerver Schmidt / Allocation of the Right to Tax Income from Digital Intermediary Platforms : Challenges and Possibilities for Taxation in the Jurisdiction of the User.
I: Nordic Journal of Commercial Law, Nr. 1, 22.11.2018, s. 146-171
Tidsskriftartikel > peer review
Jakob Bundgaard; Louise Fjord Kjærsgaard; Lars Bo Aarup / First Domestic Decisions on the 2015 Parent-subsidiary Directive GAAR Implementation : Guiding Principles for EU Member States?.
I: Intertax, Vol. 46, Nr. 8-9, 2018, s. 716-724
Tidsskriftartikel > peer review
Louise Fjord Kjærsgaard; Katja Dyppel Weber; Michael Tell / Koncernfinansiering i lyset af negative renter : En analyse af reglerne om transfer pricing og rentefradragsbegrænsning.
I: SR-Skat, Vol. 30, Nr. 5, 2018, s. 308-316
Tidsskriftartikel > peer review
Louise Fjord Kjærsgaard; Katja Dyppel Weber / Skattemæssig behandling af virtuelle valutaer
I: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Nr. 2, 1.2018, s. 1-12
Tidsskriftartikel > peer review
2017
Louise Fjord Kjærsgaard; Jakob Bundgaard / Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner
I: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Nr. 50, 12.2017, s. 5858-5861
Tidsskriftartikel > peer review
Jakob Bundgaard; Louise Fjord Kjærsgaard; Lars Bo Aarup / Første afgørelse om den danske generelle omgåelsesklausul : En vidtgående, men nok ikke overraskende fortolkning af bestemmelsen.
I: Skat Udland, Nr. 9, 2017, s. 431-475
Tidsskriftartikel > peer review
2016
Jolande Lærke Jørnsgård; Louise Fjord Kjærsgaard / Kvalifikation af betalinger for cloud computing efter OECD's modeloverenskomst
I: Skat Udland, Nr. 11, 2016, s. 581-590
Tidsskriftartikel > peer review