lfkjur

CBS LAW

Louise Fjord
Kjærsgaard
Ph.d.-stipendiat


Kontor: POR/18.B-1.147
Tel:
+4538152681
E-mail: lfk.law@cbs.dk
Louise
Præsentation

Louise Fjord Kjærsgaard arbejder på en ph.d.-afhandling om betalinger for cloud computing, blockchain teknologi og 3D printning. Afhandlingen har fokus på fordelingen af beskatningsretten til betalingerne i internationale transaktioner. Nærmere bestemt søger afhandlingen at undersøge, hvordan betalingerne skal kvalificeres samt om der kan statueres fast driftssted efter OECDs Modeloverenskomst for multinationale selskaber.

Primære forskningsområder
 • Selskabsskatteret
 • International skatteret
 • De skattemæssige udfordringer ved den digitale økonomi
Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/lfkjur
Kurser
 • International skatteret, Cand.merc.aud
 • Selskabsskatteret, Cand.merc.aud.
 • Skatteret 1 og 2, Cand.merc.aud.
 • Skatteret, HA(jur.)
Vejledning
 • Kandidatafhandlinger
 • Bachelorprojekter
Udvalgte publikationer

2020

 • “Taxable Presence and Highly Digitalized Business Model”,  Tax Notes International, Vol. 97, No. 9, 2020, (30 pages), Co. Author: Jakob Bundgaard.

2019

 • “Transfer Pricing – Status på skønsmæssige ansættelser”. R&R 2019, no. 11, p. 62 (11 pages). Co-authors: Henrik Guldhammer Nielsen and Michael Tell.
 • “Status på OECD’s arbejde vedrørende digitaliseringen af økonomien – fra et fokus på tech-giganter til forslag om global minimumsbeskatning af virksomheder, der opererer internationalt, SR.2019.0346, SR-Skat, (10 pages).
 • “Allocation of the Taxing Right to Payments for Cloud Computing-as-a-Service” World Tax Journal, 2019 vol. 11, issue 3 (25 pages).
 • “Taxation of Cryptocurrencies from the Danish and Swedish Perspectives”. Intertax, 2019, vol. 47, issue 5 and 7, (15 pages), Co. Author: Autilia Arfwidsson.
 • “Status på omgåelsesklausulen i ligningslovens § 3”. Skat Udland, 2019, 172 (10 pages), Co-authors: Jakob Bundgaard and Michael Tell.

2018

 • “Allocation of the Right to Tax Income from Digital Intermediary Platforms – Challenges and Possibilities for Taxation in the Jurisdiction of the User”. Nordic Journal of Commercial Law, 2018, (26 pages), Co-author: Peter Koever Schmidt.
 • “Uklarhed om kryptovaluta-beskatning kalder på ny lovgivning”, Co-author: Katja Dyppel Weber, Børsen 11. april 2018 (3 pages).
 • “Koncernfinansiering i lyset af negative renter – en analyse af reglerne om transfer pricing og rentefradragsbegrænsning”. SR-skat, 2018, SR.2018.308, (6 pages), Co-authors: Katja Dyppel Weber and Michael Tell.
 • “First Domestic Decisions on the 2015 Parent-Subsidiary Directive GAAR Implementation – Guiding Principles for EU Member States”. Intertax, 2018, (9 pages),Co-authors: Jakob Bundgaard and Lars Bo Aarup.
 • “Knudrede skatteregler udfordrer potentialet i ICO’s”. Børsen, 2018, (4 pages), Co-author: Jakob Bundgaard.
 • Stadig usikkerhed om skat på bitcoin efter melding fra Skatterådet, Co-author: Katja Dyppel Weber, Børsen 14. marts 2018 (4 pages)
 • Skattemæssig behandling af virtuelle valutaer, Co-author: Katja Dyppel Weber, TfS, 2018, 1, Karnov Group (12 pages).

2017

 • Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner, Co-author: Jakob Bundgaard, TfS, 2017, 50, Karnov Group (4 pages).
 • “Kommentarer til den første afgørelse om den danske omgåelsesklausul”, Co-authors: Jakob Bundgaard and Lars Bo Aarup, Skat Udland 2017, 228 (7 pages)

2016

 • “Kvalifikation af betalinger for cloud computing efter OECD’s modeloverenskomst”, Co-auther: Jolande Lærke Jørnsgård, SKAT Udland 2016/11 (12 pages)
Publikationer sorteret efter:
2021
Louise Fjord Kjærsgaard / Allocation of the Right to Tax Income from Digital Products and Services : A Legal Analysis of International Tax Treaty Law.
Frederiksberg : Copenhagen Business School [Phd] 2021, 247 s. (PhD Series, Nr. 27.2021)
Ph.d.-afhandling
Jakob Bundgaard; Louise Fjord Kjærsgaard; Michael Tell / Den skatteretlige omgåelsesklausul
København : Ex Tuto Publishing 2021, 332 s.
Bog
Louise Fjord Kjærsgaard; Henrik Guldhammer Nielsen; Katja Dyppel Weber / Denmark
I: Taxation and Value Creation. red. /Werner Haslehner; Marie Lamensch. Amsterdam : IBFD 2021, s. 341-352 (EATLP International Tax Series, Vol. 19)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Louise Fjord Kjærsgaard / The Ability to Pay and Economic Allegiance : Justifying Additional Allocation of Taxing Rights to Market States.
I: Intertax, Vol. 49, Nr. 8-9, 2021, s. 636-655
Tidsskriftartikel
2020
Louise Fjord Kjærsgaard / Blockchain Technology and the Allocation of Taxing Rights to Payments Related to Initial Coin Offerings
I: Intertax, Vol. 48, Nr. 10, 2020, s. 879-903
Tidsskriftartikel > peer review
Jakob Bundgaard; Louise Fjord Kjærsgaard / Taxable Presence and Highly Digitalized Business Models
I: Tax Notes International, Vol. 97, Nr. 9, 2020, s. 977-1006
Tidsskriftartikel
2019
Louise Fjord Kjærsgaard / Allocation of the Taxing Right to Payments for Cloud Computing-as-a-Service
I: World Tax Journal, Vol. 11, Nr. 3, 2019
Tidsskriftartikel > peer review
Louise Fjord Kjærsgaard / Status på OECD's arbejde vedrørende digitaliseringen af økonomien : Fra et fokus på tech-giganter til forslag om global minimumsbeskatning af virksomheder, der opererer international.
I: SR-Skat, Vol. 30, Nr. 6, 2019, s. 346-359
Tidsskriftartikel
Jakob Bundgaard; Louise Fjord Kjærsgaard; Michael Tell / Status på omgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 : Ved overgangen til Skatteundgåelsesdirektivets GAAR.
I: Skat Udland, Nr. 10, 2019, s. 944-953
Tidsskriftartikel
Louise Fjord Kjærsgaard; Autilia Arfwidsson / Taxation of Cryptocurrencies from the Danish and Swedish Perspectives
I: Intertax, Vol. 47, Nr. 6/7, 2019, s. 620-634
Tidsskriftartikel > peer review
Flere resultater ...(i alt 18 )
Bibeskæftigelse
 • CORIT Advisory P/S, 5 years of activity, Consultancy