cdtjur

CBS LAW

Christina D.
Tvarnø
Professor
,
PhD


Kontor: POR/18.B-1.129
Tel:
+4538152623
E-mail: cdt.law@cbs.dk
Præsentation

CHRISTINA D. TVARNØ

Christina D. Tvarnøs primære forskning omhandler den kontraktuelle del af offentlige private partnerskaber (OPP) inden for infrastruktur i såvel Danmark som i EU. OPP-aftaler er underlagt udbudsreglerne i Danmark og EU. Udbudsreglerne er ikke udformet med OPP for øje, hvilket betyder, at de særlige karakteristika som gælder for OPP ikke er reguleret optimalt. En effektiv OPP-kontrakt bygger på fordelene ved sociale aftaler, fx fælles optimering, åbenhed, incitamenter og tillid. Christina D. Tvarnøs forskning viser, at der er lang vej i Danmark til optimale danske OPP-projekter, hvilket er beskrevet i hendes bog fra 2019: Offentlige Private Partnerskaber – i juridisk og politisk perspektiv (skrevet sammen med Carsten Greve og Sarah Maria Denta – begge fra CBS). 

Christina D. Tvarnø har sammen med Henrik Andersen og Sarah Maria Denta fra CBS LAW oprettet en klimarets-forskningsgruppe som forsker i klimaret. Christina D. Tvarnøs forskning viser, at der er fordele ved at anvende OPP ved fremtidens klimaudfordringer. Se de seneste papers om klimaret fra 2020 nedenfor. Læs mere om klimarets-forskningsgruppen her.

Derudover har juridisk metode og retsfilosofi været en væsentlig del af Christina Tvarnøs forskningsområde i 15 år, hvor bogen Retskilder og retsteorier, der er skrevet sammen med Ruth Nielsen fra CBS LAW er et væsentligt bidrag inden for dette sammen med en række artikler om bl.al Ajos-sagen og bøger og artikler inden for ligestillingsretten.

 
Primære forskningsområder
 • Klimaret
 • Offentlig Privat Partnerskab (OPP)
 • Aftaleret og partnering 
 • Juridisk metode og retsfilosofi
 
Administrative opgaver
 • Formand for studienævnet for HA(jur) og cand.merc.(jur)
 • Studieleder, HA(jur) og Cand.merc.(jur) 
 • Fagansvar, Klimaret, HA(jur)
 • Fagansvar, Juridisk metode og aftaleret, HA(jur)
 • Fagansvar, Metodologi, videnskabsteori og indre markeds projekt, HA(jur)
 • Fagansvar, Samfundsvidenskabelig metode og konkurrenceprojekt, HA(jur)
Curriculum Vitae
Links
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/cdtjur
Kurser
 • Metodologi, videnskabsteori og indre markedsprojekt – HA(jur)
 • Samfundsvidenskabelige metode og konkurrenceprojekt – HA(jur)
Vejledning
 • Bacheloropgaver på HA(jur)
 • Kandidatafhandlinger på Cand.merc.jur
 • Ph.d.-vejledning
 • Adjunktvejledning
Udvalgte publikationer
 • Christina D. Tvarnø, The Value of the Value for Money Principle: From a Public Private Partnership Perspective, European Procurement & Public Private Partnership Law Review, Volume 15 (2020), Issue 4, Pages 282 – 291.
 • Christina D. Tvarnø, Climate Public Private Partnerships in the EU: European Procurement & Public Private Partnership Law Review. Volume 15, Issue 3 (2020) pp. 200 - 208.
 • Ruth Nielsen; Christina D. Tvarnø, Danish Supreme Court Infringes the EU Treaties by its Ruling in the Ajos Case, Europaraettslig Tidskrift, Nr. 2, 2017, s. 303-326.
 • Christina D. Tvarnø & Constance E. Bagley, Promoting "Academic Entrepreneurship" in Europe and the United States : Creating an Intellectual Property Regime to Facilitate the Efficient Transfer of Knowledge from the Lab to the Patient, Duke Journal of Comparative and International Law, Vol. 26, Nr. 1, 2016, s. 1-78.
 • Christina D. Tvarnø, To Bind or not to Bind: It’s in the Contract : Formalizing Collaboration Through Partnering Contracts in the US, British and Danish Construction Industries, Journal of Strategic Contracting and Negotiation, Vol. 1, Nr. 4, 2015, s. 288-314.
 • Christina D. Tvarnø & Constance Bagley, Pharmaceutical Public-Private Partnerships: Moving from the Bench to the Bedside. Harvard Business Law Review (HBLR), Vol. 4, Nr. 2, 2014, s. 373-401.
Publikationer sorteret efter:
2021
Christina D. Tvarnø / Hvad koster juraen?
I: De juridiske metoder: Ti bud . . red. /Mikkel Jarle Christensen; Janne Rothmar Herrmann; Mikael Rask Madsen; Jakob von Holderstein Holtermann. København : Hans Reitzels Forlag 2021, s. 189-212
Bidrag til bog/antologi > peer review
Carsten Greve; Lene Tolstrup Christensen; Christina D. Tvarnø; Sandie Nøhr Nielsen; Sarah Maria Denta / Public-private Partnerships in the Healthcare Sector : Limited Policy Guidelines, but Active Project Development in Denmark.
I: Journal of Economic Policy Reform, 28.1.2021
Tidsskriftartikel > peer review
Christina D. Tvarnø; Ruth Nielsen / Retskilder og retsteorier
6.red.København : Djøf Forlag 2021, 610 s.
Bog > peer review
2020
Christina D. Tvarnø / Climate Public Private Partnerships in the EU : A Climate Law and Economic Perspective.
I: European Procurement & Public Private Partnership Law Review, Vol. 15, Nr. 3, 2020, s. 200-208
Tidsskriftartikel > peer review
Christina D. Tvarnø / EU Climate Law and Public Private Partnerships
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2020, 17 s. (CBS LAW Research Paper, Nr. 20-6)
Working paper > peer review
Maria Rasmussen; Ruth Nielsen; Christina D. Tvarnø / Gender Equality Law in Transition : Sexual Harassment as Discrimination .
I: Europarättslig tidskrift, Vol. 2020, Nr. 1, 2020
Tidsskriftartikel > peer review
Agnete L. Andersen; Ruth Nielsen; Kirsten Precht; Christina D. Tvarnø / Ligestillingslovene med kommentarer. Bind 1 : Forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, kønsbalance i ledelse, særlige ligebehandlingsorganer og generelle spørgsmål.
8.red.København : Djøf Forlag 2020, 833 s.
Bog > peer review
Christina D. Tvarnø / Regulating the Climate
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2020, s. 11 (CBS LAW Research Paper, Nr. 20-1)
Working paper > peer review
Christina D. Tvarnø / The New Generation of Climate Regulation : In a Danish and EU Perspective.
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2020, 18 s. (CBS LAW Research Paper, Nr. 20-37)
Working paper
Christina D. Tvarnø / The Value of the Value for Money Principle : From a Public Private Partnership Perspective.
I: European Procurement & Public Private Partnership Law Review, Vol. 15, Nr. 4, 2020, s. 282-291
Tidsskriftartikel > peer review
Flere resultater ...(i alt 115 )
Forskningsprojekter
Bibeskæftigelse
 • Konsul Axel Nielsens mindelegat, 4 years of activity, Board member.
 • Fra 2020 - Medlem af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets faglige ekspertpanel tilknyttet det nationale borgerting på klimaområdet.
 • Fra 2021 - Censor ved University College London, The Bartlett School of Sustainable Construction.