CBS LAW Knowledge

Professorerne der er tilknyttet CBS LAW udgiver både bøger og artikler. Denne underside af hjemmesiden er dedikeret til at introducere bøgerne, der bliver udgivet af vores professore, over årene.

 

Bøger udgivet i 2020

a

EU-ret, udgivet af Karnov Group. Skrevet af Ulla Neergaard og Ruth Nielsen (CBS LAW).

Bogen: EU-ret giver en fremstilling af principperne, dynamikken og hovedstrukturen i gældende EU-ret.

Find bogen her: https://shop.karnovgroup.dk/

Bøger udgivet i 2019

Djøf

EU-arbejdsret, udgivet af jurist og økonomforbundets forlag. Skrevet af Ruth Nielsen (CBS LAW).

Bogen: Denne bog udkom i 1. udgave i 1989 under titlen EF-arbejdsret. Den udkommer nu i en revideret og opdateret 5. udgave.

Find bogen her

Karnov

Offentlige-Private Partnerskaber, udgivet af Karnov Group. Skrevet af Christina D. Tvarnø (CBS LAW), Carsten Greve & Sarah Maria Denta (CBS LAW).

Bogen: Et forskningsmæssigt perspektiv på Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) i både dansk og international kontekst.

Find bogen her

Karnov

Dansk Selskabsret 2, udgivet af Karnov Group. Skrevet af Søren Friis Hansen (CBS LAW) & Jens Valdemar Krenchel.

Bogen: Bind 2 omhandler blandt andet kapitalselskaber og deres stiftelse, kreditorbeskyttelse og selskabets organisation.

Find bogen her: https://shop.karnovgroup.dk/products/dansk-selskabsret-2 

Bog

Lærebog om indkomstskat, udgivet af DJØF. Skrevet af: Aage Michelsen, Jane Bolander (CBS LAW), Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen, Inge Langhave.

Bogen: Bogen, der nu foreligger i en 18. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. I forhold til de indholdsmæssige ændringer skal det særligt nævnes, at der er tilføjet et nyt kapitel 5 om omgåelse, fordi emnet med LL § 3 samt nyere praksis har fået en central placering i skatteretten.

Find bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/laerebog-om-indkomstskat

 

GDPR

GDPR Compliance – Understanding the General Data Protection Regulation, udgivet af Ex Tuto 2019, skrevet af Jan Trzaskowski (CBS LAW) & Max Gersvang Sørensen

Bogen: Behandlingen af personoplysninger spiller en vigtig rolle i vores moderne informationssamfund. Bogen guider læseren gennem de juridiske ramme, herunder retspraksis, om behandling af personoplysninger i Den Europæiske Union, og indeholder relevante værktøjer til at sikre overholdelse af virksomheder.

Find bogen her: http://www.extuto.com/?fbclid=IwAR2gTjG5VenRBsk6AQ0EBE08h67ZIXMNRBX7ruoM47n9RKf0cyx2GdYTq1U#978-87-420-0030-4

 

bog

Erhvervsbeskatning - med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, udgivet af DJØF. Skrevet af: Christian Skovgaard Hansen (red.), Troels Michael Lilja (red. CBS LAW), Niels Jørgen Kristensen, Peter Koerver Schmidt (CBS LAW), Malene Overgaard, Thomas Frøbert, Henrik Nielsen, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen.

Bogen: Bogen behandler beskatningen af hhv. personselskaber, der som det klare udgangspunkt er skattetransparente, og enkeltmandsvirksomheder, hvor beskatningen sker hos den person, der forestår erhvervsvirksomheden.
Bogens emne afgrænses derfor fra selskabsbeskatningen.

Find bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/erhvervsbeskatning?fbclid=IwAR1NITmJXNTEujQHDMSOwlq0aAzA950Ptfj4bzh8wnpm08xJum-_QRsMY44

 

 

Bøger udgivet i 2018

EU telecommunication law

EU Telecommunications Law, udgivet af Edward Elgar Publishing. Skrevet af: Andrej Savin (CBS LAW).

Bogen: EU Telecommunications Law giver et omfattende overblik over den nuværende Europæiske rammevilkår. Centrale kapitler fokuserer på udvælgelsen af passende reguleringsmodeller, der har til opgave at fremme effektive investeringer i næstegenerations netværk, og sikre deres succesfulde implementering.

Find bogen her: https://www.e-elgar.com/shop/eu-telecommunications-law

 

Dansk erhvervsret

Dansk erhvervsret - en lærebog. 13 udgave, udgivet af Djøf Forlag. Skrevet af. Peter Arnt Nielsen (CBS LAW), Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen.

Bogen retter sig mod den fundamentale undervisning i dansk samt international erhvervsret. Desuden er der så vidt som muligt taget hensyn til nye love og forordninger, som er trådt i kraft senest den 1. juli 2018.

Find the book: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/dansk-erhvervsret

______________________________

 

Bøger udgivet i 2017

Internet retten

Internet retten (Internet Law), 3rd edition, udgivet af extuto.

Internetretten er en samlet fremstilling af de væsentligste retsområder, som er relevante for aktiviteter på internettet, herunder elektronisk handel. Bogen er velegnet som opslagsværk, grundet dens registre, krydshenvisninger og fodnoter. Desuden henvender bogen sig både til jurister samt praktikere, som ønsker en generel og grundig indføring i internetretten.

Bogen er blevet til i samarbejde mellem de juridiske miljøer på Copenhagen Business School, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Professor Jan Trzaskowski fra CBS LAW har blandt andet bidraget til bogen.

Find bogen her: http://www.internetretten.dk/

 

Textbook on income tax

Lærebog om indkomstskat (textbook on income tax) 17th edition. Udgivet af Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. Skrevet af: Jane Bolander (CBS LAW), Aage Michelsen, Steen Askholt, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen and Inge Langhave Jeppesen.

Bogen introducerer alt fra indkomstbegreber til forskellige typer af beskatning, heriblandt familiebeskatning samt selvskabsbeskatning. Desuden kan bogen benyttes af revisorer, advokater, ansatte i skatteforvaltningen og andre praktikere, blandt andet grundet stikordsregistret.

Find bogen her: https://djoef-forlag.dk/book-info/laerebog-om-indkomstskat

 

EU internet law

EU Internet Law, 2nd edition. Udgivet af Edward Elgar Publishing. Skrevet af: Andrej Savin (CBS LAW)

Bogen dækker de seneste udviklinger i retspraksis ved den Europæiske Unions Domstol. Den diskuterer afventende forslag inden for telekommunikation, copyright samt beskyttelse af privatlivets fred. Derudover diskuterer den også de nye reguleringsanvisninger, der er angivet i Komissionens 2015 strategidokument.

Bogen vil være af interesse for akademikere, studerende samt praktikere både i samt uden for EU.

Find bogen her: https://www.e-elgar.com/shop/eu-internet-law-second-edition

 

Erhvervsretlige emner

Erhvervsretlige emner 1917-2017. Udgivet af: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. Skrevet af: Vishv Priya Kohli og Peter Arnt Nielsen.

Bogen præsenterer Juridisk Institut (nu kendt som CBS LAW) og giver eksempler på artikler inden for de områder, som CBS LAW og dets forskere beskæftiger sig med. CBS kunne fejre sit 100 års jubilæum i 2017 og i den anledning er Juridisk Instituts antologi dedikeret til den erhvervsretlige udvikling de seneste 100 år på de områder, som forskerne på instituttet beskæftiger sig med.

Find bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/erhvervsretlige-emner-1917-2017

 

Kædesnvar

Kædeansvar. Udgivet af: extuto, skrevet af: Marie-Louise Holle og Ruth Nielsen (CBS LAW).

Bogen giver den nødvendige viden om kædeansvar, der gælder, når en underentreprenør underbetaler sine ansatte. Den er relevant for alle hovedentreprenører, underentreprenører og bygherrer. Spørgsmålet der stilles er nemlig, hvem der hæfter for manglende betaling, i en situation hvor en underentreprenør lønner sine ansatte forkert.

Find bogen her: http://www.extuto.com/#978-87-420-0005-2

______________________________


Bøger udgivet i 2016

EU ret

EU ret (EU law), 7th edition, udgivet af Karnov Group. Skrevet af: Ruth Nielsen (CBS LAW) og Ulla Neergaard.

Bogen, EU ret, består af to dele. Den første del beskæftiger sig med institutioner, reguleringer og rettigheder. Den anden del beskæftiger sig derimod med det indre marked.

Find bogen her: https://shop.karnovgroup.dk/products/eu-ret-7-udgave?gclid=EAlalQobChMl4...

 

Rets og kontraktøkonomi

Rets- og kontraktøkonomi. Udgivet af: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Rets- og kontraktøkonomi er blevet et interdisciplinært forskningsfelt. Fokus er oftest på en økonomisk tilgang, men der er en tendens til i et stigende omfang at anvende juridisk metode. Bogen viser derfor også, hvorledes den økonomiske teori kan bidrage til at kvalificere og forbedre den juridiske forskning og omvendt, hvorigennem der kan opnås bedre juridiske og økonomiske løsninger såvel på parts- som samfundsniveau.

Find bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/rets-og-kontraktokonomi

 

Dansk arbejdsret

Dansk Arbejdsret. 3. udgave. Udgivet af: Jurist- og Økonomiforbundets forlag, skrevet af: Ruth Nielsen (CBS LAW).

Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige, folkeretlige og EMRK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention) -retlige udvikling. Den sidste udgave af bogen (2. udgave) blev udgivet i 2012, dermed giver denne nye reviderede udgave en opdateret fremstilling af gældende dansk arbejdsret baseret på integreret anvendelse af danske, EU-retlige og folkeretlige retskilder.

Bogen er oplagt til både praktikere, forskere samt studerende, der har brug for en grundlæggende indsigt i det arbejdsretlige system.

Find the book: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/dansk-arbejdsret

______________________________

Bøger udgivet i 2015

Erhvervsretlige emner

Erhvervsretlige emner. Publiceret af Jurist- og Økonomiforbundets forlag. Skrevet af: Peter Arnt Nielsen, Peter Koerver Schmidt og Katja Dyppel Weber.

Bogen præsenterer Juridisk institut (for nyligt navngivet CBS LAW) og giver eksempler på artikler samt working papers mv. inden for de områder, som instituttet og dets forskerer beskæftiger sig med. CBS LAWs forskning fokuserer på erhvervsretten ud fra et samfunds- og virksomhedsperspektiv.

Find bogen her: https://djoef-forlag.dk/book-info/erhvervsretlige-emner

 

International handelsret

International Handelsret, 3 udgave. Udgivet af Karnov Group, skrevet af: Peter Arnt Nielsen.

Bogen er skrevet som lærebog til brug for undervisning i international handelsret, herunder voldgift og international privat- og procesret på handelshøjskoler og universiteter. Bogen gennemgår følgende emner: almindelig del, international kontraktret, domstolens internationale kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af domme samt voldgift.

Find bogen her: https://shop.karnovgroup.dk/products/international-handelsret-3-udgave

 

Intro to EU internel law

Introduction to EU internet law. Udgivet af: extuto, skrevet af: jan Trzaskowski, Andrej Savin, Björn Lundqvist og Patrick Lindskoug (CBS LAW).

Bogen giver en grundig introduktion til de dele af EU-lovgivingen, der er særligt relevante for internettet, herunder elektronisk handel. Yderligere, bogen er egnet som en generel introduktion og guider læseren gennem forskellige lovområder på en måde, der gør indholdet tilgængeligt for læsere, der ikke har en juridisk baggrund. Endvidere kan bogen være et redskab til advokater og juridiske akademikere, der ønsker at gøre sig bekendt med internetloven eller opdatere deres viden.

Find bogen her: https://www.saxo.com/dk/introduction-to-eu-internet-law_jan-trzaskowski-...

______________________________

Sidst opdateret: CBS LAW // 09/07/2020