Tiltrædelsesforelæsning ved Adjungeret Professor Jon Stokholm


Adjungeret Professor Jon Stokholm
Torsdag, 21 april, 2022 - 15:15 to 17:00

Om konventionalbøder i retspraksis: Er vi på rette spor? 

Tidligere højesteretsdommer Jon Stokholm har opnået en usædvanlig viden om det danske retsliv gennem  de mange opgaver og hverv han har varetaget. 

Han blev uddannet cand.jur. i 1975 og var højesteretsdommer i perioden 2003-2021, formand for Proces-bevillingsnævnet (2010-2020), formand for Konkurrenceankenævnet (2009- 2021) og formand for Advokatrådet fra 1999 til 2003. Hertil kommer en lang række hverv i udvalg, fonde og foreninger. Han var f.eks. leder af udvalget der foreslog nye regler for domænenavne (2003-2004), ligesom han var medlem af domstolsudvalget (1996). 

Jon Stokholm er også kendt for at være nytænkende og for at være åben over for inddragelsen af andre videnskaber end den juridiske. Han er ikke mindst bekendt med forsøget på at analysere juraen med brug af indsigter fra økonomisk teori. Emnet for tiltrædelsesforelæsningen er netop et emne, der kalder på en integration af juridisk og økonomisk tænkning: censurerer domstolene konventionalbøder, dvs. erstatninger aftalt mellem kontraktparter, på en hensigtsmæssig måde?

 

Agenda:

15:15–15:30 Velkomst ved CBS LAW og institutleder Mitchell Dean, MPP

15:30–16:15 Tiltrædelsesforelæsning ved tidl. Højesteretsdommer Jon Stokholm

16:15–17:00 Reception

 

Venligst registrer senest den 12 april kl. 9.

Tilmeldingslink: cbs.nemtilmeld.dk

Dato: 21 April 2022
Tid: 3:15 pm – 5 pm
Sted: Porcelænshaven 22, PHRs20, 2000 Frederiksberg

 

This conference is hosted by CBS LAW (MPP).

 

Sidst opdateret: CBS LAW // 05/04/2022