CBS LAW

CBS LAWs forskning fokuserer på erhvervsretten ud fra et samfunds- og virksomhedsperspektiv. Forskningen tager udgangspunkt i erhvervslivets rammevilkår internationalt og nationalt på baggrund af globaliseringen og er derfor koncentreret om indholdet af og samspillet mellem international ret, EU-ret og dansk ret.

CBS LAW lukker midlertidigt som følge af regeringens lukning af alle landets uddannelsesinstitutioner. Forsknings- og uddannelsesaktiviteter fortsætter dog i videst muligt omfang online.
d
Mediejuranetværket inviterer til deres næste arrangement, som holdes på CBS, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, auditorium SPs03, Novo Nordisk Auditorium.
h
Follow CBS LAW’s monthly Legal Research Paper Series! Latest issue has interesting articles about mediation, the negligence rule, regulation of electronic services in EU law, and anti-money laundering and the UN Global Compact.
CBS LAW
Follow CBS LAW’s monthly Legal Research Paper Series! Latest issue has interesting articles about mediation, the negligence rule, regulation of electronic services in EU law, and anti-money laundering and the UN Global Compact.
d

CBS LAW er en del af Institut for Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og har 18 forskere, syv ph.d.-stipendiater, tre TAP-ere, fire studentermedhjælpere og ca. 90 eksterne deltidsundervisere. Hertil kommer to professorer emeriti og en adjungeret professor.

Sidst opdateret: CBS LAW // 13/03/2020

Kontakt CBS LAW

CBS LAW
Copenhagen Business School
Porcelænshaven 18B, 1. sal
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2626
E-mail: law@cbs.dk

Director: Andrej Savin

Tilmeld dig nyheder