SJUSK 2017

Symposiet SJUSK 2017 sætter atter fokus på udtalevaner i dansk og nordisk.

 
Torsdag, 24 august, 2017 - 08:00 to Fredag, 25 august, 2017 - 18:00

Velkommen igen til SJUSK på Copenhagen Business School 

Deadline for abstracts(max 300 ord:) 3/11 -2016

Besked om antagelse af abstract: 5/12 -2016

Symposium i København(CBS): 24/8-25/8 -2016

Naturligt talesporg er rigt på svækkelser, assimilationer og kontraktioner(dansk er et særligt vildt eksempel). Nogle betragter disse udtalevaner som sjusk, andre som allegrofænomener, visse ligefrem som virtuos pragmatik. Med de talesprogsdata vi nu har til rådighed, kan vi belyse udtalepraksis og udtalevariation fra utallige teknologiske og sprogvidenskabelige vinkler. Men feltet er stadig ungt, der er ikke megen videnskabelig konsensus, og vi har derfor brug for at informere hinanden henover faggrænser. Hvad har vi lært siden sidste SJUSK? Hvad arbejder man med for tiden? Og hvor skal vi hen? 

Symposiet SJUSK 2017 sætter atter fokus på udtalevaner i dansk og nordisk og har bl.a. disse temaer: 

  • Distinkthed og informationsstruktur
  • Perception af det frie talesprog
  • Sproglæring og sprogtilegnelse
  • Indistinkte formers fonologi
  • Spontantalens struktur og segmenter
  • Spontantalens psykoakustik
  • Hverdagssprogets anseelse i medierne 
  • Fri tale: udfordringer for taleteknologien 
  • dit emne om det naturlige talesprog 

Vi opfordrer humanistiske og naturvidenskabelige forskere, taleteknologer i privat og offentlig sektor, videregående studerende og enhver med professionel interesse for talesprog til at deltage. Indsend abstract med titel(pdf, max 300 ord) på dansk, svensk, norsk eller (if need be) engelsk senest 3/11 2016 23:59

Antagede abstracts: forfatter(e) inviteres til at indsende en fuld artikel til symposiets proceedings (peer reviewed, med ISBN) senest 5/5 2017(23:59). Nærmere info om form og stil følger. Proceedings udgives før SJUSK 2017 og gøres tilgængelig for alle deltagere. Forfattere forventes at præsentere deres artikler med SJUSK 2017 (30 min. talk eller poster)

Seneste tilmelding til symposiet 1/8 2017. Deltagelse er gratis. 

Tilmelding og yderligere information (fx om mulighed for workshops eller demo-session):

Peter Juel Henrichsen
DanCAST - Danish Center for Applied Speech Technology
Department of International Business Communication
Copenhagen Business School, Dlagas Have 15, 2000 Frederiksberg
pjh.ibc@cbs.dk 

PDF iconTilgå som PDF