MADE Manufacturing Academy of Denmark

MADE er gennem forskningen med til at uddanne en ny generation af produktionsforskere og har fokus på at klæde fremtidens medarbejdere i dansk produktion på til at arbejde med nye tanker og teknologier.

MADE

I MADE-forskningen samarbejder virksomheder, universiteter og GTS-institutter om at løse konkrete problemstillinger i danske produktionsvirksomheder og om at udvikle innovative løsninger, der gør dansk industri konkurrencedygtig.

Vidensmotoren i MADE er forskningsprojekterne. I forskningsprojekterne arbejder store virksomheder sammen med små virksomheder, universiteter og GTS-institutter om at skabe løsninger på udfordringer og gøre dansk produktion mere innovativ og konkurrencedygtig.

Overordnet har MADE-forskningen fokus på at styrke danske produktionsvirksomheder inden for tre overordnede områder:

  1. Evnen til hurtigt at omstille produktionen til nye opgaver
  2. Evnen til at simulere ændringer digitalt, før de implementeres i virkeligheden
  3. Evnen til at styre og tilrettelægge den komplekse, moderne produktionsvirksomhed

Forskningen i MADE er organiseret i arbejdspakker under de to forskningsplatforme, MADE SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research) og MADE Digital. Platformene, arbejdspakkerne, teknologierne og deltagerne kan du læse meget mere om herunder. CBS deltager i begge platforme.

MADE SPIR Forskningsplatformen MADE SPIR – Strategic Platform for Innovation and Research – blev lanceret i 2014 som en af de største satsninger i produktionsforskning i Danmark nogensinde.

MADE DIGITAL MADE Digital blev lanceret i 2017 som et nyt forskningsprogram i MADE.

MADE Digital bygger oven på forskningen i MADE SPIR og skal accelerere den digitale transformation af danske produktionsvirksomheder. MADE Digital er en dansk pendant til Tysklands Industrie 4.0, men skræddersyet til danske forhold. Mange virksomheder i Danmark er blandt de bedste i verden inden for deres niche og har tradition for samarbejde og tillid. De styrker bygger MADE Digital på.

I MADE Digital arbejder store virksomheder sammen med små virksomheder, forskerhold fra universiteterne og tekniske eksperter fra GTS-institutter. De samarbejder i ni konkrete arbejdspakker, som du kan læse mere om herunder.

I 2020 introduceredes MADE FAST. MADE-samarbejdet har gennem de sidste seks år bevist, at det skaber betydelig værdi for alle medvirkende parter. Derfor har MADE sammen med en række aktører og ledende produktionsvirksomheder skabt fundamentet for en ny forskningsplatform. MADE FAST udvikler og tester innovative, digitale løsninger, der øger Fleksibiliteten, Agiliteten og Bæredygtigheden (sustainability) af Danmarks produktionsvirksomheder. Samtidig sikrer platformen, at virksomhederne har adgang til en Talentfuld arbejdsstyrke, som understøtter avanceret produktion i Danmark.

I samarbejde med fem universiteter, tre GTS-institutter, fire vidensinstitutioner og over 50 store og små virksomheder udvikler MADE FAST nye teknologier og metoder, som vil gøre dansk produktion mere bæredygtig, agil og produktiv.

 

Sidst opdateret: Dean's Office, Research // 09/11/2020