MADE Manufacturing Academy of Denmark

MADE er gennem forskningen med til at uddanne en ny generation af produktionsforskere og har fokus på at klæde fremtidens medarbejdere i dansk produktion på til at arbejde med nye tanker og teknologier.

MADE

I MADE-forskningen samarbejder virksomheder, universiteter og GTS-institutter om at løse konkrete problemstillinger i danske produktionsvirksomheder og om at udvikle innovative løsninger, der gør dansk industri konkurrencedygtig.

Vidensmotoren i MADE er forskningsprojekterne. I forskningsprojekterne arbejder store virksomheder sammen med små virksomheder, universiteter og GTS-institutter om at skabe løsninger på udfordringer og gøre dansk produktion mere innovativ og konkurrencedygtig.

Overordnet har MADE-forskningen fokus på at styrke danske produktionsvirksomheder inden for tre overordnede områder:

  1. Evnen til hurtigt at omstille produktionen til nye opgaver
  2. Evnen til at simulere ændringer digitalt, før de implementeres i virkeligheden
  3. Evnen til at styre og tilrettelægge den komplekse, moderne produktionsvirksomhed

Forskningen i MADE er organiseret i arbejdspakker under de to forskningsplatforme, MADE SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research) og MADE Digital. Platformene, arbejdspakkerne, teknologierne og deltagerne kan du læse meget mere om herunder. CBS deltager i begge platforme.

MADE SPIR Forskningsplatformen MADE SPIR – Strategic Platform for Innovation and Research – blev lanceret i 2014 som en af de største satsninger i produktionsforskning i Danmark nogensinde.

MADE DIGITAL MADE Digital blev lanceret i 2017 som et nyt forskningsprogram i MADE.

MADE Digital bygger oven på forskningen i MADE SPIR og skal accelerere den digitale transformation af danske produktionsvirksomheder. MADE Digital er en dansk pendant til Tysklands Industrie 4.0, men skræddersyet til danske forhold. Mange virksomheder i Danmark er blandt de bedste i verden inden for deres niche og har tradition for samarbejde og tillid. De styrker bygger MADE Digital på.

I MADE Digital arbejder store virksomheder sammen med små virksomheder, forskerhold fra universiteterne og tekniske eksperter fra GTS-institutter. De samarbejder i ni konkrete arbejdspakker, som du kan læse mere om herunder.

 

Sidst opdateret: Dean's Office, Research // 15/03/2018