DRDS Danish Research Data for the Social Sciences

Med et budget på 80 mio.kr., heraf er de 36 millioner kroner bevilget fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, er CBS sat i spidsen for et stort projekt for samfundsvideskabelig forskningsinfrastruktur.

UFM

Adgang til internationale samfundsvidenskabelige databaser er de senere år blevet et ufravigeligt redskab for forskning på internationalt niveau især inden for økonomisk og finansiel forskning. Med udviklingen af nye longitudinelle registerdata på mikroniveau skabes der bred adgang blandt danske forskere til data om finansielle beslutninger i husholdninger, socialpolitiske data, valgdata, forbrugsdata, økonomiske og beskæftigelsesmæssige data for alle danske virksomheder. Forskningsinfrastrukturen forventes at styrke den danske samfundsvidenskabelige forskning særligt inden for de økonomiske felter i bred forstand.
Registerdata genereret gennem forskningsinfrastrukturen stilles til rådighed for erhvervs-og innovationsaktører gennem Danmarks Statistiks forskerordning, herunder gennem et nyoprettet erhvervsstatistisk datavarehus. Industrielle aktører kan via forskningssamarbejder få adgang til data fra de internationale databaser. Det forventes, at forskningsinfrastrukturen vil styrke erhvervsrettet forskning inden for et bredt felt, herunder i den finansielle sektor og pensionssektoren, styrke grundlaget for politiske beslutninger med det formål at styrke økonomisk vækst og velfærd samt via geodata give mulighed for mere korrekte ejendomsvurderinger og bedre modeller for lokalisering af butikker.

DRDS er et samarbejde mellem Copenhagen Business School, Danmarks Statistik, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Nationalbank, De Økonomiske Råds Sekretariat samt Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Sidst opdateret: Dean's Office, Research // 15/03/2018