Statsgarantimodellen som foregangsmodel for infrastruktur i internationalt perspektiv


Abstract:

Forskningsprojektets formål er at understøtte Sund og Bælt Holding A/S’ (S&B) ledelse med at optimere, videreudvikle og udbrede den særegne danske governancemodel for infrastrukturprojekter - Statsgarantimodellen (SGM) - både nationalt og internationalt. Det kan på sigt realisere SGM’s enorme samfundsøkonomiske gevinst i store infrastrukturprojekter (Odgaard et al, 2014). Udover at forbedre S&B’s konkurrencemæssige fordele i fremtidige infrastrukturprojekter nationalt og internationalt vil projektets resultater bidrage til en vidensbaseret tilgang til den samlede danske infrastructure governance til glæde for hele sektoren. Forskningsmæssigt bidrager projektet til to selvstændige, men sammenhængende forskningsfelter i hastig udvikling om statslige selskaber og om infrastructure governance. Erhvervspostdoc’ens organisering med ansættelse i virksomheden gør det metodisk muligt at teoretisere om governance og hybriditet i spændingsfeltet mellem institution, organisation og aktør iorganisationer mellem fuldstændige offentlige og fuldstændige private organisationer.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Innovationsfonden

Samarbejdspartnere:

Sund & Bælt Holding A/S

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-05-2018

Slutdato:

19-04-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research