Foucault Tidsskrift


Abstract:

Foucault studies er et internationalt tidsskrift, der har eksisteret siden 2004. Tidsskriftet fokuserer på den franske filosof Michel Foucaults tænkning, ikke bare i dets egen ret, men også sådan som Foucaults tænkning har fået indflydelse på og anvendelse inden for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning. Tidsskriftet publicerer filosofiske og teoretiske fortolkninger af Foucaults arbejde og artikler, der ved hjælp af Foucaults tænkning diskuterer problemstillinger i forskellige fagfelter eller analyserer samtidige fænomener. Tidsskriftet udkommer to gange om året og publicerer foruden artikler også interviews, boganmeldelser og review essays.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Samarbejdspartnere:

Simmons University, Academy of Finland, Aarhus Universitet, Laurentian University, Philipps-Universität Marburg, Emerson College

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2016

Slutdato:

31-12-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research