Projektdeltagere

Fortrolig Benchmarking (COBE)


 

Abstract:

I mange sammenhænge kan hemmeligholdelsen af privat information være af stor værdi, og derfor er fortrolighed og sikker håndtering helt afgørende. På en anden side kan kombinationen af privat information fra forskellige kilder være lige så værdifuld. Dette leder til et vanskeligt dilemma, som især er aktuelt når man laver såkaldt benchmarking, hvor f.eks. firmaer i samme branche sammenligner deres præstationer. Det kan for det enkelte firma give svar på hvor godt man gør det i forhold til andre, og hvad der burde være muligt at få ud fra de andres præstationer. Det er en service alle gerne vil have, men som kræver villighed til at udlevere stærkt følsomme data til den der laver sammenligningen. Derfor er benchmarking som regel en dyr fornøjelse, der kræver tunge sikkerhedsprocedurer og er følsomt overfor menneskelige fejl. Moderne kryptografi kan imidlertid levere en helt anderledes løsning, der er både billigere og mere sikker: ved hjælp af såkaldt secure multipartycomputation kan man lade deltagerne levere dere data på krypteret form og regne på data mens de er krypterede. Det vil producere resultater der også er på krypteret form, og dermed vil det eneste der blvier kendt, være de resultater, som parterne er enige om at dekryptere. COBE projektet vil udvikle prototyper der udfører benchmarking efter denne metode, og afprøve dem i et antal konkrete anvendelser.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FTP/Forskningsprojekt

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-07-2010

Slutdato:

17-02-2015

The page was last edited by: Dean's Office of Research