Projektdeltagere

Nøgletalsanalyse (Nøgletal )


Abstract:

Det undersøges i analysen om danske selskabers investerings- og vækstpotentiale inden for den senester årrække er forbedret primært med fokus på mindre og mellemstore virksomheder (fx 10-100 ansatte). Analysens fokusområde er derfor at undersøge, hvordan selskaberne igennem en årrække har præsteret økonomiske resultater, som alt andet lige burde forbedre adgangen til finansiering, der igen kan skabe grobund for flere investeringer og øget vækst. Det undersøges i denne forbindelse, om selskaber med et revideret regnskab på en række punkter har klaret sig bedre og kan finansiere sig billigere end selskaber med et revideret regnskab, samt om mindre selskaber generelt har større finansieringsudfordringer end større selskaber. Det kan ligeledes undersøges, hvorvidt etablering/alder har indflydelse på selskabernes tilstand. Der ønskes en analyse på baggrund af senest tilgængelige regnskabsdata for at sikre analysens aktualitet.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

FSR - danske revisorer

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-11-2013

Slutdato:

31-05-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research