Projektdeltagere

Nye partnerskaber til bæredygtighed (NEPSUS)


Abstract:

"Nye og mere komplekse partnerskaber opstår for at tage fat på bæredygtigheden af naturlige ressourceforbrug i udviklingslandene. Disse partnerskaber forbinder skiftevis donorer, regeringer, lokalt baserede organisationer, ngo'er, erhvervslivet, certificeringsorganer og andre formidlere. Høje forventninger og mange ressourcer har været investeret i disse initiativer. Men vi ved stadig ikke, om mere kompleksitet, herunder mere sofistikerede organisationsstrukturer og inkluderende processer, har leveret bedre bæredygtigheds resultater, og i så fald, i hvilke sektorer og under hvilke omstændigheder. I særdeleshed har vi brug for en større forståelse af: den rolle, spillet af facilitatorer i smedningen af disse initiativer; hvordan partnerskaber opnår og styrer legitimitet i forskellige arenaer, og hvordan disse faktorer kan resultere i forskellige resultater. For at udfylde denne tomrum i viden og opbygge kapacitet på dette område, samler NEPSUS et tværfagligt team, for at analysere partnerskaber med forskellige grader af kompleksitet gennem strukturerede sammenligninger i tre centrale naturressourcesektorer, med særligt fokus på Tanzania: dyreliv, kystnære ressourcer og skovbrug. Disse sektorer har etableret traditioner for fælles forvaltning og partnerskaber, men har også oplevet de seneste nyskabelser, og udgør væsentlige elementer vedrørende landdistrikternes levebrød strategier. Tanzania giver en ideel tilfældet for at forske i effekten af nye partnerskaber på bæredygtigheds resultater, fordi politikken og programgennemførelsen i disse tre sektorer er stærkt afhængige af deres succes. "

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danida Fellowship Centre

Institut:

Department of Business and Politics

Samarbejdspartnere:

University of Manchester, University of Dar Es Salaam, Center for International Forestry Research (CIFOR), Roskilde Universitet, University of the Western Cape, University of Dodoma

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-04-2016

Slutdato:

30-09-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research