Projektdeltagere

5S - Fremtidens elektricitetsmarkeder (5S – Future Electricity Markets)


 

Abstract:

De ambitiøse mål sat af Danmark og andre lande i forhold til andelen af vedvarende energi i de eksisterende elsystemer vil undgåeligt føre til et paradigmeskift indenfor designet og driften af sådanne systemer. De ændrede karakteristika ved elektricitetsproduktion og elektricitetsefterspørgsel vil ikke blot gøre hardwarerelaterede fremskridt nødvendige, det vil også være essentielt at genoverveje hvordan elektricitet bliver handlet og prissat gennem elmarkeder. Optimalt vil fremtidige elmarkeder kunne håndtere dynamikken og usikkerheden forbundet med produktion fra vedvarende energi, samt dynamiske og fleksible bud fra efterspørgselssiden. Disse elmarkeder bør genfordele den sociale velfærd på en retfærdig måde. Samtidigt bør de tilvejebringe de nødvendige afkast for at elproducenterne kan gennemføre passende investeringer. Det primære mål med ’5s’ projektet er at udvikle de videnskabelige rammer og foreslå de tekniske rammer for at et sådan fremtidigt elektricitetsmarked kan blive til virkelighed. Dette vil så ledes give de danske elsystemer (og andre) de rette markedsmekanismer til at håndtere en andel vedvarende energi på 50% (eller mere) af det totale forbrug. I forbindelse med dette mål vil ’5s’ projektet foreslå nye markedsmekanismer indenfor avanceret optimering, som vil spænde fra udvikling af ny metodologi til den praktiske implementering, hvilket blandt andet kræver parallel computing.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DSF/Bæredygtig Energi og Miljø

Samarbejdspartnere:

Norges teknisk-Naturvidenskabelige Universitet, Energinet.dk, Universidad de Castilla-La Mancha, Dansk Energi, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

10-09-2012

Slutdato:

31-01-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research