Projektdeltagere

  • Co-coordinator: Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen

Digital understøttelse af COVID-19 risiko-grupper (SAFEHOUSE)


Abstract:

Formålet med dette projekt er at afbøde fysiske og psykiske konsekvenser af COVID-19-krisen for borgere i risikogruppen og samfundet som helhed. Særlige risikogrupper skal beskyttes yderligere ved tilbud om digitale løsninger, der giver mulighed for at følge deres tilstand gennem virtuel kontakt til sundhedsfagligt personale, samt social virtuel kontakt med mennesker i samme situation.Erfaringerne fra PreCare-projekterne viser, at det er muligt at holde KOL-borgere i Odsherred Kommune hjemme og begrænse COVID-19 smittefaren gennem virtuelle tilstandsmålinger og opfølgning i den opbyggede NærKlinik.Disse erfaringer udbredes i projektet ved i tæt samarbejde med Lungeforeningen at mobilisere både risikoborgere og sundhedspersonale og dermed sikre, at løsningen kommer langt flere til gode hurtigst muligt.Projektet vil derudover udvikle online borgerfællesskaber, der kan imødegå oplevelsen af ensomhed, utryghed og frygt, der følger af isolationen for at reducere smittespredning i forbindelse med COVID-19. Initiativerne vil forebygge indlæggelser, reducere smitterisiko og mindske presset på sundhedsvæsenet samt skabe viden om, hvordan samarbejde med civile aktører som Lungeforeningen kan anvendes til løsning af akut opståede kriser fx i fbm. opdatering af den nationale pandemiberedskabsplan. På længere sigt kan de opnåede erfaringer bruges til at bygge nye og bedre borgerdrevne fællesskaber, der giver den enkelte nye muligheder for at håndtere deres kroniske sygdom.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Innovationsfonden

Institut:

Department of Management, Society and Communication

Samarbejdspartnere:

Region Sjælland

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-05-2020

Slutdato:

01-05-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research