Lederskabsudvikling i den Offentlige Sektor 2 (Leadership development 2)


 

Abstract:

Ledelse og ’det personlige lederskab’ ses i dag som en afgørende betingelse for at velfærdsstaten kan løfte sine opgaver. Samtidig ses ledelsesudvikling som en vigtig betingelse for at ledelsen kan indfri forventningerne. Der er derfor de senere år blevet investeret massivt i ledelsesudviklingsprogrammer –både i form af organisationsinterne programmer og i form af egentlige ledelsesuddannelser rettet mod den offentlige sektors ledere. Til trods for den udbredte investering i ledelsesudvikling så ved man ikke, hvilke organisatoriske effekter ledelsesudviklingsprogrammerne har. Studier af ledelsesudviklingsprogrammer fokuserer typisk på de enkelte deltageres udbytte hvad angår kompetencer. Dette projekt vil derimod undersøge, hvilke organisatoriske effekter udviklingsprogrammerne har. Hvilke praksisser og forestillinger danner og formidler programmerne i forhold til velfærdsstatens organisationer? Hvad betyder disse praksisser og forestillinger for forholdet mellem ledere og medarbejdere og for organisationernes opgavevaretagelse? For at svare på disse spørgsmål vil projektet både undersøge ledelsesudviklingsprogrammernes indhold/pædagogiske praksis og deres organisatoriske betydning. Projektet vil benytte sig af diskurs-, case-og surveymetoder. Et organisationsinternt udviklingsprogram samt en diplomuddannelse er valgt som cases.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/FP2

Samarbejdspartnere:

Region Hovedstaden

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2014

Slutdato:

31-08-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research