Projektdeltagere

Coordination of hours worked and the elasticity of labor supply to tax changes (Coordination of hours)


 

Abstract:

Hoved formålet ved dette projekt er at vurdere, både teoretisk og empirisk, hvordan intra-firma koordinering af arbejdstimer påvirker arbejdsudbuddet respons på skat reformer. Dette projekt har til formål til at bidrage til fire forskellige dele af litteraturen. For det første vil det bidrage til den offentlige økonomi litteratur ved at give et nyt syn på de mekanismer, hvorigennem skat ændringer påvirker arbejdskraftsudbud. For det andet vil det give en alternativ måde at forstå på, hvorfor mikro studier estimerer en meget lille elasticitet af arbejdskraftsudbud, mens de makroøkonomiske studier, hovedsagelig baseret på tværs af lande skattemæssige variationer, viser større responser af arbejdskraftsudbud. For det tredje vil dette projekt bidrage til arbejdsmarkedsøkonomi litteratur ved at give en ny måde at forklare lønforskelle mellem virksomheder på. Endelig vil denne undersøgelse underretter den politiske debat om den optimale beskatning i Danmark ved at give et bedre kendskab til virkningerne af beskatningen på arbejdskraftudbud. Dette projekt vil bestå af to hoveddele. I den første del vil vi udvikle en teoretisk ramme, der vil levere testbare forudsigelser om, hvordan koordineringen af arbejdstimer på virksomhedsniveau kan påvirke arbejdskraftudbud respons på skat reformer. I anden del vil vi så fokusere på at teste modellens forudsigelser ved at analysere effekter af dansk skattereform i 2010 på arbejdskraftudbud.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/Forskningsophold

Samarbejdspartnere:

University of California, San Diego

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-07-2016

Slutdato:

31-01-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research