Projektdeltagere

Bevidsthedens og følelsen af agency's rolle i gambling (Awareness in Sense of Agency in Gambling)


 

Abstract:

Ludomani er betegnelsen på en sygelig lidenskab efter at spille hasardspil, ofte med en destruktiv indvirkning på arbejdsliv, familieliv og personlige relationer. En væsentlig komponent i lidelsen skyldes en manglende evne til at hæmme impulserne til at spille, kombineret med en paradoksal følelse af at have kontrol over egne valg og enddog spillets udfald. Der vides i dag meget lidt om årsagerne til dette misforhold, og indeværende projekt har til formål at studere de neuropsykologiske mekanismer som ligger til grund for netop dette aspekt ved ludomani. Forskergruppen ønsker at gøre dette ved to tværfaglige delprojekter, som kombinerer psykologi, neurologi og matematisk modellering:Delprojekt 1 vil teste i hvilken grad ludomane reagerer kraftigere (adfærdsmæssigt og hjernemæssigt) på ubevidst information om spillets udfald, og i hvilken grad konflikten mellem ubevidst og bevidst information indvirker på det endelige valg, og graden af konflikt-relateret hjerneaktivitet. Delprojekt2 søger at bedre forstå i hvilken grad ludomane bliver påvirket af belønning og straf når de rapporterer graden af kontrol over egne valg og spillets udfald. I begge studier vil anvendes funktionel billeddannelse af hjernen, for bedre at kunne studere de neuropsykologiske mekanismer som ligger til grund for bevidsthedens rolle i ludomani. Udfaldet af projektet vil have stor betydning for vor forståelse af ludomaniens årsager, og give anledning til nye interventioner overfor lidelse

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/Ludomani

Samarbejdspartnere:

Hvidovre Hospital, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2013

Slutdato:

15-10-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research