Projektdeltagere

Netværket Ledelse i byggeriet (Construction Network)


 

Abstract:

Formålet er at opbygge og drive et netværk, bestående af forskere og praktikere, som engageres i en konstruktiv dialog og udveksling af erfaringer og viden om ledelsesmæssige problematikker i byggeriet. Gennem dialogen og interaktionen i øvrigt skal der udvikles og formidle nye forsknings- og erfaringsbaserede indsigter om ledelse i byggeriet. Det forventes, at netværket vil bidrage til (1) en større og mere kvalificeret offentlig interesse for ledelsesproblemerne i byggeriet; (2) en større indsigt i de bagvedliggende problematikker, som vil motivere deltagerne i netværket til at afprøve nye ledelsesformer og –strategier, og som vil give næring til en mere relevant erfaringsdannelse i praksis; samt (3) nye ledelsesmæssige begreber, teorier og værktøjer, der kan udgøre fundamentet i en fremtidig uddannelse af ledere til byggeriet.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Realdania

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-11-2010

Slutdato:

14-12-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research