Projektdeltagere

Effektevaluering af innovationsstøtteordninger for en forbedring af den danske konkurrenceevne


 

Abstract:

Formålet med dette forskningsprojekt er at evaluere, om det omfattende innovationsprogram har haft en positiv effekt: er de virksomheder, der har deltaget i programmet, blevet mere produktive af at deltage?Vi ønsker altså at undersøge, hvorvidt den danske konkurrenceevne er blevet forbedret som følge af innovationsordningerne.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Tranes Fond

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2015

Slutdato:

30-06-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research