Projektdeltagere

Danish Food Innovation - Innovationsnetværket for fødevarer


 

Abstract:

Den danske fødevareklynge er en global succeshistorie med stor betydning for den danske økonomi. Fødevareerhvervet skabte i 2016 beskæftigelse til 186.000 personer i alle dele af Danmark, en eksport på 155 mia. DKK til 130 internationale markeder, og udgør 24 % af Danmarks samlede vareeksport.Men den danske fødevareklynge er også under pres. Der bliver globalt flere og flere munde at mætte, og jordens naturlige ressourcer kan ikke følge med. Samtidig udfordres branchen af nye trends blandt de globale forbrugere og imageproblemer blandt millennials.Det er en udfordring – og en mulighed, som Danmark med en stærk tradition for samarbejde, innovation og ressourceeffektivitet har gode muligheder for at udnytte. Hvis Danmark kan blive centrum for fremtidens fødevareløsninger, vil der både være en stor kommerciel mulighed og et vægtigt bidrag til arbejdet med realisere FNs verdensmål.Derfor har innovationsnetværket for fødevarer, Danish Food Innovation, et ambitiøst mål: At gøre vækstlaget i den danske fødevareklynge klar til en global fremtid – og gøre verden klar til Danmark.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Institut:

Institut for Finansiering

Samarbejdspartnere:

FORCE Technology, Erhvervsakademi Aarhus, Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Aalborg Universitet, Vifu - Videncenter for Fødevareudvikling, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Danish Food Cluster, Erhvervsakademi Sjælland, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Stålcentrum, Agro Business Park A/S, Professionshøjskolen Absalon, Danish Seafood Association, AgroTech AS, Professionshøjskolen VIA University College , Erhvervsakademi MidtVest, Danmarks Mejeritekniske Selskab, Aarhus Universitet, Horesta

Status:

Igangværende

Startdato:

01-12-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research