Projektdeltagere

Visuality, Materiality,… Multimodality: Novel (methodological) approaches to the study of meaning, organizations and institutions.


Abstract:

Konferencens formål er, at udvikle nye forskningsmetoder til at analysere hvilken rolle materielle og visuelle former (fx fotografi, video, logo, arkitektur, produkt design) spiller i udbredelsen af innovationer. Mens innovationsprocessen ofte er i fokus, rettes der mindre opmærksomhed mod de processer, der påvirker en innovations udbredelse i samfundet. Visuelle og materielle former spiller en stadigt vigtigere rolle i denne proces, men studiet deraf er forbundet med en del metodemæssige udfordringer, som kræver opmærksomhed. Konferencen vil, gennem en dialog med praktikere og internationale forskere, bidrage til at udvikle og konsolidere nye forskningsmetoder inden for dette felt.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Otto Mønsteds Fond

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-05-2016

Slutdato:

30-06-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research