Projektdeltagere

Udvikling af infrastruktur til sikker datadeling i sundhedssektoren


Abstract:

Projektet har til formål at undersøge, hvordan blockchain-teknologien kan sikre en bedre og mere sikker infrastruktur for udveksling af data, samt effektivisere arbejdsgange i det danske sundhedsvæsen.Projektet vil være et indledende analyse- og udviklingsprojekt, der dels vil udvikle og teste løsninger til datadeling mellem centre på tværs af hospitalerne i Danmark, dels bidrage til en erfaringsopsamling omkring, hvad der skal til for at anvende teknologien fremadrettet i større skala. Projektet vil tage udgangspunkt i patologiske data, og inden for sikre rammer demonstrere en metode, som kan benyttes til at dele data (logistik, administration, data, billeder) i og på tværs af sundhedssektoren i Danmark.Erfaringer og viden udviklet i projektet vil løbende blive delt med tech-iværksættermiljøet for at forbedre den teknologiske viden- og færdigheder samt give tech-virksomhederne et forbedret udgangspunkt for at udnytte blockchain i udviklingen af fremtidige sundhedsløsninger.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Region Hovedstaden

Samarbejdspartnere:

Rigshospitalet, Copenhagen Health Innovation, Københavns Universitet, Center for IT, Medico og Telefoni - Region Hovedstaden

Status:

Afsluttet

Startdato:

14-05-2018

Slutdato:

14-05-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research