Svage Bånd og Virksomhedsnetværkets Styrke: A Longitudinal Study (Weak Ties)


 

Abstract:

Projektet påviser i hvilket omfang erhvervsbestyrelser udvælger nye
bestyrelsesrekrutter på baggrund af deres eksisterende social netværk og dermed
bidrager til magtkoncentration i toppen af det danske samfund. Projektet gør et
pionerarbejde ved som det første af sin slags at anvende registerdatabaser fra
Danmarks Statistik til at konstruere historiske netværksdata over den danske
erhvervselite. Der anvendes social netværksanalyse af disse data for at vise
omfanget af brugen af disse netværk i bestyrelsesrekrutteringen. Projektet søger
dermed at bidrage til den sociologiske mobilitetsforskning, som ellers typisk har
fokus på uddannelses betydning for social mobilitet mellem generationer.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/Sapere Aude - Forskertalent, DFF/FSE/Post.doc.

Status:

Igangværende

Startdato:

01-02-2016

Slutdato:

21-04-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research