Plasten i det cirkulära samhället: Alternativ organisering bortom resurseffektivitet


Abstract:

Type:

Public (International)

Bevillingsgiver:

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Samarbejdspartnere:

Lunds universitet

Status:

Igang

Startdato:

01-12-2021

Slutdato:

30-11-2025

The page was last edited by: Dean's Office of Research