Projektdeltagere

Fremtidens sygehus: Udvikling af hospitalsmanagement baseret på metoder fra mikroøkonomisk teori og management science afprøvet i samarbejde med danske sygehuse (FutHos)


 

Abstract:

Sammenhængende patientforløb på sygehusene har været på den sundhedspolitiske dagsorden i mindst 15 år. Det er imidlertid en betydelig udfordring at sætte handling bag ordene. Det vidner arbejdet med pakkeforløb for kræft- og hjertepatienter tydeligt om. Formålet med projektet er at bidrage til at skabe et tidssvarende og effektivt sygehusvæsen gennem nytænkning omkring sammenhængende patientforløb ved at udvikle og afprøve principper og metoder fra logistik og produktionsplanlægning. Det understøttes af forskellige former for materielle og ikke-materielle incitamenter, som vil blive studeret teoretisk og empirisk. Der vil blive arbejdet med metoder til produktivitetsmålinger og beregning af stordriftsfordele, hvor der kontrolleres for fagprofessionel kvalitet.Forskningsmæssigt er det betydelige ambitioner. Lykkes det fx at sammentænke kvalitet og måling af produktivitet, vil der være om et vigtigt gennembrud. Relevansen i forhold til sygehusdrift er åbenbar: Bedre sygehusdrift og dermed bedre udnyttelse af ressourcerne.Metoderne vil blive afprøvet i samarbejde med klinikere, hospitalsledelser og fageksperter på sygehuse for dels at dokumenterer effekten, dels finde frem til, hvilket forhold, der skal være opfyldt for at metoderne vil blive taget i brug i praksis. Projektet er et eksempel på sundhedstjenesteforskning, hvor sundhedsvæsenets organisering, her syge husdelen, og følgerne heraf for patienterne er i centrum.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Styrelsen for Forskning og Innovation ISS

Samarbejdspartnere:

Syddansk Universitet, The University of York, Region Midtjylland

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2010

Slutdato:

30-06-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research