Udvikling af faget Maritimt Entreprenørskab og Innovation (Maritime Entrepreneurship and Innovation)


 

Abstract:

Danmarks Maritime Klynge har til hensigt at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, samt kompetenceniveauet blandt klynges virksomheder for at fastholde og tiltrække arbejdspladser og virksomheder. Dermed fastholdes Danmarks position som en af verdens førende maritime erhvervsklynger, på trods af den øgede internationale konkurrence. Projekt bygger på et nyt samarbejde mellem virksomheder, myndigheder, erhvervsorganisationer, samt forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner, som i fællesskab skal udvikle og gennemføre aktiviteter, der skal bidrage til et øget kompetenceniveau; udvikling af nye maritime fag og linjer på kandidat niveau så vel som for navigatører, maskinmestre, skibsofficerer m.fl.; kompetenceløft for erhvervslivet, herunder udvikling af ledelseskurser for professionelle, samt øge de små og mellemstore virksomheders brug af akademisk arbejdskraft.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Fonden for Entreprenørskab

Samarbejdspartnere:

Connect Denmark, FORCE Technology, Venture Cup, AquaPri A/S, Aarhus Maskinmesterskole , Danske Maritime , Svendborg International Maritime Academy , Københavns Universitet, Væksthus Hovedstaden, Danmarks Tekniske Universitet, KME Danmark A/S

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2012

Slutdato:

30-09-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research