Risky Business: Ledelse i en Verden med Ekstrem Eksponering


Abstract:

Organisationer der opererer globalt er konfronteret med mange ekstreme begivenheder såsom finansielle kriser, cyberangreb, social ustabilitet, operationelle fejl, ekstremt vejr mv. Kun et fåtal af dem er imidlertid i stand til at tilpasse og udvikle sig imod disse odds, mens mange fejler. Det observeres regelmæssigt, at nogle få virksomheder er i stand til at excellere og vise gunstige risiko-afkast profiler igennem nogen tid, mens et stort antal virksomheder til gengæld falder ind i en ekstrem negativ hale af tabsgivende udfald. Vi er imidlertid ikke i stand til at forklare dette fænomen, som generelt er overset i ledelses-forskningen, hvor man typisk antager normalfordelte udfald. Derfor vil projektet studere de underliggende dynamiske tilpasnings-processer, for bedre at forstå hvorfor så få virksomheder klarer sig godt, mens de fleste ikke gør det. Den indsigt der skabes fra studiet kan informere ledere og beslutningstagere så de kan forbedre organisationernes tilpasningsevne og derved undgå større tabs-situationer og samtidig udnytte nye muligheder så det værdiskabende potentiale i en international økonomi eksponeret til store eksterne risici kan forbedres.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Institut:

Institut for International Økonomi, Politik og Business

Status:

Afsluttet

Startdato:

28-09-2017

Slutdato:

31-12-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research