Er opsparingen i Danmark blevet for høj?


 

Abstract:

Nyere empirisk forskning tyder på, at flere lande har for stor opsparing i forhold til detsamfundsøkonomisk optimale niveau. Dette kan yde et vigtigt bidrag til forståelse af bådedet meget lave renteniveau og bobler i finanssektoren og på boligmarkedet. Dette projektbelyser denne problemstilling fra et dansk perspektiv. Der lægges vægt på betydningenaf den meget store opsparing, der finder sted i form af arbejdsmarkedspensionerne, somhar ført til en samlet pensionsopsparing på mere end det dobbelte af landets BNP.Formålet med dette projekt er at udvikle metoder til vurdering af det optimale niveau foropsparingen i Danmark. Der vil blive taget afsæt i en hypotese om, at dansk økonomi erblevet genstand for fænomenet dynamisk inefficiens. Projektet har både en teoretisk ogen empirisk dimension. Teoretisk vil der blive lagt vægt på en komplet modellering afboligsektoren, de særlige danske arbejdsmarkedspensioner og den relevante del afoffentlige økonomi. Afhængig af resultatet af den empiriske analyse, som vil trække påformuestatistikken i Danmarks Statistik, vil projektet komme med konstruktive indspark tilden offentlige debat. Projektet er et ”pilot-projekt”, som vil føre til en videnskabelig artikelom emnet og efterfølgende lede til et PhD projekt. For øvrige detaljer henvises tilprojektbeskrivelsen.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Status:

Igangværende

Startdato:

15-06-2019

Slutdato:

15-03-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research