Elitenetværk mellem alliancer og bagland (Tied up?)


Abstract:

Hvordan bruger og forstår elitepersoner deres netværk? Det er det centrale spørgsmål i dette projekt. Forbindelser skabt gennem elitenetværk er en måde at søge indflydelse på, som vi endnu ikke ved meget om, hvordan fungerer i Danmark. Dermed er projektet også med til at gøre os som samfund klogere på, hvordan magten er fordelt – og bruges - herhjemme. Samtidig er eliten i Danmark interessant i et videnskabeligt perspektiv på grund af, at vi på mange måder betragtes som et lige samfund, hvor eliten burde stå svagt. Projektet tager udgangspunkt i de 423 mennesker, jeg i min tidligere forskning har fundet i kernen af magtnetværket i Danmark. Først undersøges, hvilke karriereveje, disse personer har: Hvilke uddannelses- og arbejdserfaringer har denne gruppe? Og bliver netværket yderligere styrket af personer, der har skiftet karriere mellem flere centrale sektorer. Dernæst udforskes, hvordan elitepersonerne bygger bro mellemsamfundets vigtigste sektorer – erhvervsliv, organisationer, politik og centraladministration – og samtidig bibeholder et stærkt fundament i deres eget bagland. Her ses både på dem, der er helt centrale spillere i magtnetværket og en gruppe outsidere, der trods at have vigtige formelle positioner står udenfornetværket. Projektet vil være baseret på 45 dybdegående interviews med elitepersoner, udvalgtud fra og udspurgt omkring deres evne til at bygge bro indenfor magteliten.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/Post.doc.

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-10-2015

Slutdato:

30-09-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research