Kontor som et Erhverv (Office as a Vocation)


Abstract:

Projektets overordnede ambition er genindsætte og argumentere for relevansen af embedets etik, og herunder vise, at der til en sådan etik knytter sig en righoldig teoretisk og praktisk tradition, der med fordel vil kunne genopdages i en dansk såvel som en international kontekst.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

VELUX Foundations

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2015

Slutdato:

31-03-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research