Projektdeltagere

Entrepreneurs' Cognition and Perception of Risk and Ambiguity - Event-Related fMRI (fMRI)


Abstract:

Entreprenører selekterer ind i risikofyldte og usikre miljøer. Det debatteres i social videnskaben, hvorvidt det skyldes at entreprenører ikke opfatter risiko og usikkerhed, de ikke har aversion mod risiko og usikkerhed, eller de overvurderer deres egne evner til at sænke den risiko og usikkerhed forbundet med deres valg. Innovative eksperimenter og forskningsdesigns har hidtil ikke kunne skelne mellem disse. Målet er at tilvejebringe empiriske resultater, som indikerer hvorvidt entreprenører opfatter eller kognitivt håndterer risiko og usikkerhed anderledes end andre.Neurovidenskaben har leveret værktøjer som kan hjælpe i den henseende. Neuroforskerne har præciseret hvilke dele af hjernen, som specifikt håndterer risiko og usikkerhed. Derudover har man kortlagt hvilke dele som kognitivt behandler risiko og usikkerhed. Dette projekt anvender disse værktøjer til i højere grad at forstå entreprenørens valg ind i det usikre og risikofyldte. Dette projekt trækker på fMRI skanninger af hjernen under eksperimenter karakteriseret ved risiko og usikkerhed. Specifikt skannes en stikprøve af entreprenører, en stikprøve af seriel entreprenører og en stikprøve af mellemledere. Ved at kortlægge hvorledes entreprenører opfatter og kognitivt behandler risiko og usikkerhed anderledes end sammenlignelige andre, kan vi ligeledes tilvejebringe bedre undervisnings materialer til netop at træne den del af hjernen som giver evnerne og kompetencerne til at begå sig som entreprenør.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Institut:

Institut for Strategi og Globalisering

Samarbejdspartnere:

Rigshospitalet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-08-2017

Slutdato:

31-07-2022

The page was last edited by: Dean's Office of Research