Opsparing, gældskonsolidering og makroøkonomisk stabilitet


 

Abstract:

I årene forud for den globale finanskrise i 2008, men også i årene herefter er der sket en betydelig stigning i bruttogælden overalt i OECD-landene. Samtidig er der sket et fald i vækstraten i det potentielle, nominelle BNP. I den offentlige debat har opmærksomheden især været rettet mod den kraftige vækst i den offentlige gæld. Men gælden er også steget markant inden for husholdnings- og virksomhedssektoren. Dette projekt studerer betydningen af denne gældsopbygning med særligt henblik på dansk økonomi. Det analyseres, hvordan bruttogælden kan nedbringes på en måde, så der sikres både en skånsom effekt på makroøkonomien på kort sigt og et bidrag til en stigning i det mellem-til-langsigtede vækstpotentiale. Et gennemgående tema for projektet er pensionsopsparingens rolle i forbindelse med de behandlede emner. Projektet vil i betydeligt omfang blive baseret på en helt ny og i international sammenligning unik formuestatistik fra Danmarks Statistik.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-03-2016

Slutdato:

28-02-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research