Projektdeltagere

Afkodnings- og opmærksomhedshierarkisk undersøgelse af forbrugernes forståelse af købssituationen af verbale og nonverbale designelementer på fødevareetiketter (FairSpeak)


 

Abstract:

Projektet vil bruge det ansøgte udstyr, en stationær eyetracker, til at teste, hvad forbrugere rent faktisk ser på i løbet af de få sekunder, de bruger på at læse en fødevareetikette og opfatte de billeder og farver, der indgår i designet. Den hypotese, der skal testes, er, om øjnene rent faktisk fokuserer på de designelementer, forsøgspersonen selv mener at have kikket på, og om billder kan bruges til at skubbe forståelsen af teksten i en af producenten ønsket retning eller til bevidst at bortlede forbrugeren opmærksomhed fra fx lovbestemte sundheds- og ernæringsoplysninger, som kan være af betydning for folkesundheden.Formålet er at skaffe dokumentation for vejledning og vildledning på fødevareetiketter.En eyetracker er en pc med specialudstyr, der gør det muligt at registere øjets bevægelser, fange præcis hvilke ord, bogstaver eller del af billedet, testpersonen fokuserer på, og måle, hvor mange millisekunder opmærksomheden er rettet mod det enkelte designelement.Registreringer af øjenbevægelser i en indkøbssituation sammenholdt med testpersonens eventuellekøbsbeslutning, og hvad vedkommende efetrfølgende giver udtryk for at have forstået, er et relativt uopdyrket forskningsområde i krydsfeltet mellem perception kognition og sprog i erhvervs- og samfundsperspektiv. De tilvejebragte data skal analyseres og indgå sammen med resultater indsamlet ved hjælp af mobilt eyetracking-udstyr i det FøSu-finansierede moderprojekt ved navn FairSpeak.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FKK/Apparaturer og teknikker til humanistisk forskning

Institut:

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-06-2008

Slutdato:

31-12-2009

The page was last edited by: Dean's Office of Research