Projektdeltagere

Nye lederroller i pædagogiske landskaber


Abstract:

I disse år forandres organiseringen af børn og unges liv radikalt. Særligt med den aktuelle skolereform skal skolen åbnes op og traditionelle grænser mellem undervisning, fritid, leg og læring gentænkes. De velfærdsorganisationer der er en del af børn og unges liv kan ikke længere begribe sig selv som isolerede organisationer med et afgrænset bidrag, men må engagere sig i nye netværk og partnerskaber på tværs af grænser mellem skole, fritid. De pædagogiske lederes ansvar udvides dermed fra den individuelle ungdomsklub til at gælde børn og unges trivsel og læring på tværs af grænser mellem skole, fritid og familie. Ungdoms- og fritidsklubber samt ungdomsskoler kan ikke simpelt og på forhånd bestemme eller afgrænse deres aktiviteter, men skal tænke i nye samarbejder på tværs af faggrænser eller af grænser mellem offentlige og frivilligt organiserede tilbud. Dette nye landskab skal erobres af pædagogiske ledere og spørgsmålet, er hvilke former for ledelse, der kan placere ungdomsklubberne og deres medarbejdere i en central og ønskelig rolle i de nye netværk og partnerskaber. Dette projekt undersøger de nye betingelser for fritidsklubber og pædagogisk ledelse, som skabes i disse år blandt andet med skolereformen.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Ungdomsringen

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Samarbejdspartnere:

Ungdomsringen

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-02-2016

Slutdato:

31-12-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research