Civilsamfundet i Statens Skygge (CISTAS)


Abstract:

Civil Society in the Shadow of the State (CISTAS) er et tværfagligt projekt, der analyserer den danske CS, historisk, sociologisk og politisk, ved brug af disse spørgsmål; Hvilken rolle har civilsamfundet haft i udviklingen af den moderne stat og velfærdsstaten? Hvilken rolle har civilsamfundet spillet i dag, og hvilken rolle vil de spille i fremtiden?Projektet er baseret på fire teser:1. Staten er ikke det modsatte af det civile samfund. Den giver betingelserne for eksistensen af et civilt samfund2. CS er en politisk anfægtede begreb, der over tid forandres og tilskrives forskellige karakteristika og roller.3. CS kan bidrage til både social samhørighed og social opløsning af samfundet gennem CS's organisatoriske former og demokratisk praksis4. Fremkomsten, brug og praksis i det danske CS repræsenterer særlige sociale, historiske og politiske karakteristika.De teser udgør rammen for seks delprojekter1. CS og associative demokrati2. CS og filantropi3. CS og frivillighed4. Dansk CS i et komparativt perspektiv5. CS, tillid, social kapital og sammenhængskraft6. CS s former for ejerforhold og organisatorisk struktur

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Carlsbergfondet

Institut:

Department of Business and Politics

Samarbejdspartnere:

Københavns Universitet

Status:

Afsluttet

URL:

http://www.cistas.dk/

Startdato:

01-06-2014

Slutdato:

30-06-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research