Projektdeltagere

Effekten af intra-firma koordinering af arbejdstimer på arbejdsudbudselasticitet (Effect)


 

Abstract:

Hovedformålet ved dette projekt er at vurdere, både teoretisk og empirisk, hvordan intra-firma koordinering af arbejdstimer påvirker arbejdsudbuddets respons til skattereformer. Dette projekt har til formål til at bidrage til fire forskellige dele af litteraturen. For det første vil det bidrage til den offentlige økonomilitteratur ved at give et nyt syn på de mekanismer, hvorigennem skatteændringer påvirker arbejdskraftsudbud. For det andet vil det give en alternativ måde at forstå,hvorfor mikrostudier estimerer en meget lille elasticitet af arbejdskraftsudbud, mens de makroøkonomiske studier, hovedsagelig baseret på tværs af nationale skattemæssige variationer, viser større responser af arbejdskraftsudbud. For det tredje vil dette projekt bidrage til arbejdsmarkedsøkonomilitteratur ved at give en ny måde at forklare lønforskelle mellemvirksomheder på. Endelig vil denne undersøgelse underrette den politiske debat om den optimalebeskatning i Danmark ved at give et bedre kendskab til virkningerne af beskatningen på arbejdskraftudbud. Dette projekt vil bestå af to hoveddele. I den første del vil vi udvikle en teoretisk ramme, der vil levere testbare forudsigelser om, hvordan koordineringen af arbejdstimer på virksomhedsniveau kan påvirke arbejdskraftudbuddets respons på skattereformer. I anden del vil vi fokusere på at teste modellens forudsigelser ved at analysere effekter på arbejdskraftudbud af den danske skattereform i 2010.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Carlsbergfondet

Samarbejdspartnere:

University of California, San Diego

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-02-2015

Slutdato:

31-12-2016

The page was last edited by: Dean's Office of Research