Projektdeltagere

Danmarks maritime klynge


Abstract:

Konsortiets formål er gennem et tæt samarbejde mellem de maritime virksomheder, myndigheder, erhvervsorganisationer, samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner, at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, samt højne kompetenceniveauet blandt klyngens virksomheder - regionalt såvel som nationalt. I gennem samarbejdet mellem Parterne i Konsortiet vil der bliver udviklet og gennemført projektaktiviteter, som skal bidrage til kompetenceløftet i den maritime erhvervsklynge, samt øge evnen til at udvikle nye innovative projekter og produkter

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Den Europæiske Socialfond

Samarbejdspartnere:

FORCE Technology, Europas Maritime Udviklingscenter , Københavns Maskinmesterskole, Aarhus Maskinmesterskole , Danske Maritime , Svendborg International Maritime Academy , Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-11-2011

Slutdato:

01-11-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research