Projektdeltagere

Bestyrelsessammensætning og selskabsperformance (Bestyrelsessammensætning og selskabsperformance)


Abstract:

CBS ønsker med dette forskningsprojekt at studere bestyrelsers udvælgelse og sammensætning. Herunder er opgaven at afdække bestyrelsens indflydelse på strategi og performance og relevansen af bestyrelsesmedlemmers kompetencer for værdiskabelse i virksomheder. Der skal under dette forskningsprojekt være særlig fokus på (a) Bestyrelsessammensætning og selskabsperformance (b) kompetencebaseret kontra netværksbaseret udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer (c) konsekvenserne af forskellige nye lovgivningstiltag omkring bestyrelsesaflønning og performance.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Amrop A/S

Institut:

Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse

Samarbejdspartnere:

Amrop A/S

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2014

Slutdato:

01-09-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research