Projektdeltagere

Der er ikke registreret deltagere til dette forskningsprojekt

En Standard for Elevdygtighed - Et studie af ledelsespraksisser og translationsprocesser i brug af data fra de nationale test (En Standard for Elevdygtighed)


Abstract:

Projektet undersøger, hvordan den adaptive algoritme i de nationale test(NT) konstruerer en standard for elevdygtighed, samt hvordan denne standard indgår i mål- og effektstyring. Ved at undersøge fortolkninger og forhandlinger af NT i ledelsens relationer til forvaltningen og til lærerne vil projektet pege på, hvilke former for kapacitetsopbygning der skal til for at realisere potentialerne ved en datainformeret ledelsespraksis i et spændingsfelt mellem accountability og en formativ datakultur.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Samarbejdspartnere:

Professionshøjskolen UCC

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2016

Slutdato:

18-12-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research