Afsløring af økonomisk adfærd (Revealing Economic Behaviour)


Abstract:

Et vigtigt fremstød i økonomisk teori har være formuleringen af life-cycle modellen, der er en samlet model over forbrugs-, opsparings- og investeringsbeslutninger taget over beslutningstagerens livscyklus. Vi foreslår,at man bruger en kombination af naturlige eksperimenter (for at undersøge forudsigelser lavet ud fra modellen) og kontrollerede felteksperimenter (for at karakterisere modellens underliggende præferencestruktur). Modellen har genereret nogle barske forudsigelser om naturligt forekommende fænomener, og felteksperimenter gør os i stand til at identificere hvilke aspekter af teorien der kan skrues ned for for at forklare økonomisk adfærd i naturligt forekommende miljøer. Vores forskningsstrategi er at bruge registerdata for at rekruttere specifikke grupper til eksperimenter. Registerbaserede eksperimenter er nødvendige simpelthen fordi de relevante grupper udgør en lille del af befolkningen og lader sig ikke nemt identificere gennem spørgeskemaer givet til den almene befolkning. Viden om individuel opsparings- og investeringsadfærd er vigtigt for politiker der allokere ressourcer over tid.Et nuværende politisk eksempel er debatten om det danske pensionssystem. Mens den danske regering reviderer statslige pensionssystemer er det ekstremt vigtigt at politikere har en klar forståelse for individuelle præferencer når det kommer til forsinkelser i modtagelse af økonomisk gevinst, da de interagere med statslig politik hvilket resultere i et faktiske resultat, der kan bedømmes ud fra deres sociale velfærd.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

Hong Kong University of Science and Technology, Georgia State University, Durham University

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2012

Slutdato:

09-08-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research