Risikoens tveæggede sværd


Abstract:

Virksomheder, der går konkurs, har ofte taget store risici eksempelvis i form af sats på uafprøvede produkter, ny teknologi, store investeringer og med høj gæld som følge. Men det samme kan også siges om virksomheder, der har leveret vækst og værdiskabelse. Formålet med dette projekt er at forbedre virksomhedernes evne til at forudse, hvornår risikotagning bør foretages. Vi forsøger at udnytte virksomheders erfaringer med tidligere projekter til at typificere de ledelsesmæssige kompetencer samt makro-, branche- og virksomhedsspecifikke forhold, der fører til vækst og værdiskabelse henholdsvis værdidestruktion og eventuel rekonstruktion/konkurs. Det ultimative formål med undersøgelsen er at hjælpe beslutningstagere til at optimere deres risikotagning og dermed forhåbentlig gennemføre flere (risikofyldte) projekter, der fører til vækst og værdiskabelse og reducere antallet af risikofyldte projekter, der fejler.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Industriens Fond

Samarbejdspartnere:

FSR - danske revisorer

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-10-2017

Slutdato:

30-09-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research