Projektdeltagere

Kunstens og kulturens værdi for samfundet (KKVS)


Abstract:

Formålet med forskningsprojektet er udvikle og anvende nye metoder til at vurdere kunstens og kulturens værdi for samfundet.Projekt vil forsøge at forstå og værdisætte de ikke-markedsomsatte værdier af udvalgte kunst og kulturtilbud. Projektet vil give en bedre forståelse af disse værdier ved at undersøge værdien for brugerne såvel som ikke-brugerne af disse kulturtilbud. I den internationale kulturøkonomiske forskning findes der en række studier, hvor man har prøvet at kvantificere denne værdi, som også ikke-brugerne kan opleve, ved brug af Contingent Valuation-metoden. Metoden er overtaget fra miljøøkonomer, hvor der heller ikke er noget ”marked” og dermed pris på for offentlige goder såsom mindre forurening, redde truede dyrearter, mv., men hvor der kan være et behov for at fastsætte en værdi i forhold til fx offentlig ressourceallokering. I Danmark findes der kun ganske enkelte tidlige studier på kulturområdet. Et eksempel er Trine Bille Hansens (1997) studie af Det Kgl. Teater. Metoden rummer både en lang række empiriske udfordringer og problemer, men har samtidig stort potentiale i forhold til at forstå kulturens værdier.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Augustinus fonden

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-11-2018

Slutdato:

23-04-2022

The page was last edited by: Dean's Office of Research