Projektdeltagere

Kommunikationsmæssige udfordringer i danske kommuner 2006-2008


Abstract:

Den 1. januar 2007 begynder en ny æra i dansk lokalforvaltning. Implementeringen af opgave- og strukturreformen stiller alle danske kommuner over for meget store udfordringer, ikke mindst på kommunikationsområdet. Hvordan de nye opgaver bliver håndteret, får ikke kun afgørende betydning for den enkelte kommunes effektivitet og legitimitet, men for hele sektorens udviklingsmuligheder. Derfor inviterer den aktuelle situation til samfundsvidenskabelig følgeforskning med henblik på afklaring af disse spørgsmål:- Hvordan organiseres den stragiske kommunikation mest hensigtsmæssigt i kommunal regi?- Hvordan balanceres hensynet til topstyret branding og demokratisk borger-deltagelse?- Hvordan udnyttes privat konsulentbistand på kommunikationsområdet mere effektivt?- Hvordan kan kommunerne dekumentere effekten af deres kommunikationsarbejde?- Hvordan opbygges kommunernes samspil med lokale og nationale nyhedsmedier?Besvarelsen af disse spørgsmål kræver forskning af politologisk og sociologisk art.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Kommunernes Landsforening

Institut:

Department of Business and Politics

Status:

Afsluttet

Startdato:

14-05-2007

Slutdato:

17-06-2010

The page was last edited by: Dean's Office of Research