Standarder og konkurrence i klimaets tjeneste (Standards)


Abstract:

Udpege succeskriterier for at standarder og konkurrence fungerer i klimaetstjeneste• Udforske standarders praktiske anvendelse ift. fleksibelt el-forbrug• Kortlægge hvordan standarder og produktdifferentiering spiller sammen• Formalisere og formidle forståelse af mediator-markeder for elektricitet ogtekniske standarders rolle heri til forskere, studerende samt en bredereoffentlighed.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Dansk Standard

Samarbejdspartnere:

Dansk Standard

Status:

Afsluttet

Startdato:

15-09-2016

Slutdato:

31-12-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research